O škole

Školu navštěvují děti, které mají problémy s velkým kolektivem, mentální nezralostí, hyperaktivitou a mají doporučení podpůrných opatření z odborných pracovišť.

 

Žáci se vzdělávají v 19 třídách podle programů: Základní škola, Základní škola praktická (pouze 9. ročník) a Základní školy speciální.   

Škola se nachází v klidném parkovém prostředí u metra.

 

Třídy a školní družiny  jsou  dlouhodobě  uzpůsobeny  pro menší počet žáků.

 

Škola má řadu specializovaných učeben - počítačové učebny, video, lego učebnu, relaxační místnost, knihovnu, divadelní místnost, dílny, cvičnou kuchyň, pozemek na pěstitelské práce, velkou tělocvičnu  s  hřištěm přístupným veřejnosti.

Historii školy je možné vysledovat již od roku 1931.

 

Dříve se nazývala Speciální školy Mochovská a sídlí na této adrese od roku 1982. Její historie je ovšem mnohem starší. Už ve školním roce 1942/1943 byly při obecné škole zřízeny dvě pomocné třídy, které byly v roce 1945 přeměněny ve samostatnou školu.

 

Komplex školy se skládá ze dvou pavilonů (I, II), školní jídelny a tělocvičny. Škola dává šanci dětem, které mají na běžné základní škole problémy se zvládáním učiva. 

 

Školu navštěvuje asi 200 žáků z Prahy 9 a 14.

 

V říjnu 2015 bylo po rekonstrukci otevřeno nové víceúčelové hřiště, které se skládá z hřiště pro malou kopanou, basketbal, badminton, přehazovanou, tenis a další míčové sporty.

Pro výuku atletiky byla vybudována běžecká dráha na sprinty (čtyři dráhy) a na delší běžecké tratě (dvě dráhy). Dále bylo vytvořeno doskočiště pro skok daleký.

Faktické informace:

Rok vzniku: 1931
 

Počet tříd: 19

Počet žáků: 200

 

Učební programy:

- Základní škola

- Základní škola praktická

- Základní škola speciální  

 

______________________

 

CO SE UČÍME                    >>>

ČÍM SE BAVÍME               >>>

GDPR                                   >>>

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR