Co se učíme

V 19 třídách se vyučuje 190 - 200 žáků podle různých vzdělávacích programů:

Základní školy    

pro děti, které mají problémy se začleňováním do větších kolektivů

Základní školy praktické

pro děti, kterým se daří zvládat redukované učivo základní školy

Základní školy speciální

pro děti, které mají specifické vzdělávací potřeby 

Na základě individuálních plánů se daří zvládat vzdělání a úspěšně se připravit na další vzdělávání.    

 

Od 1. 9. 2010 se v naší škole vyučuje podle ŠVP č. j. 445/2010 základní škola, ŠVP č. j. 446/2010 základní škola praktická,  9. 2017, č. j. 280/2017, Školní vzdělávací program – Základní škola.

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz