top of page

Co se učíme

Ve 21 třídách se vyučuje 190 - 200 žáků podle různých vzdělávacích programů:

Základní školy    

pro děti, které mají problémy se začleňováním do větších kolektivů

Základní školy speciální

pro děti, které mají specifické vzdělávací potřeby 

Na základě individuálních plánů se daří zvládat vzdělání a úspěšně se připravit na další vzdělávání.    

Od 1. 9. 2010 se v naší škole vyučuje podle ŠVP

– základní škola speciální, č.j. 447/2010, ŠVP

– základní škola, č.j. 396/2022

bottom of page