top of page
  • Obrázek autorajiří mádle

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019


ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

194 00 Praha 9, Mochovská 570

tel./fax : 281862033, tel.: 281862038

-----------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019


Zápis se uskuteční 11.4.2018 od 10,00 do 15,00 hodin

v budově školy Mochovská 570, Praha 9,


K zápisu se mohou se dostavit děti, které mají problémy s velkým kolektivem,

mentální nezralostí, hyperaktivitou a mají doporučení odborných pracovišť.


Těšíme se na návštěvu dětí s rodiči.


vezměte s sebou:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad

o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál

tohoto rozhodnutí

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky,

doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

- doporučení školského poradenského zařízení, aj.

58 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page