top of page
  • editormochovska

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Aktualizováno: 27. 3. 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

194 00 Praha 9, Mochovská 570

tel./fax : 281862033, tel.: 281862038

-----------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis se uskuteční 15.4.2020 od 9,00 do 15,00 hodin

v budově školy Mochovská 570, Praha 9,


K zápisu se mohou se dostavit děti, které mají problémy s velkým kolektivem,

mentální nezralostí, hyperaktivitou a mají doporučení odborných pracovišť.

Těšíme se na návštěvu dětí s rodiči.


vezměte s sebou:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad

o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál

tohoto rozhodnutí

- doporučení školského poradenského zařízení, aj.

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky,

doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa…….……………………….

ředitelka školyOPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.


488 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page