top of page

ŠKOLSKÁ RADA

Složení školské rady od 1. 9. 2023:

 

Předseda:

Mgr. Jan Lejsek – zástupce pedagogů

 

Místopředsedkyně:

Mgr. Jana Sedláčková - zástupce pedagogů

 

Zapisovatelka:

Kamila Koubová – zástupce rodičů

 

Další členové:

PaedDr. Jiří Pilař – zástupce zřizovatele

Mgr. Vojtěch Tomášek - zástupce zřizovatele

Andrea Dvorská – zástupce rodičů

bottom of page