Učitelé

Ředitelka školy

Ivana Michalů

Zástupkyně ředitelky

Zdena Lassaková

Výchovná poradkyně

Kateřina Kožušníková

Metodik pro ZŠ speciální

Jana Pilarčíková

Metodik pro 1. stupeň

Iva Rosbeková

Metodik pro 2. stupeň

Jana Klimperová

Vedoucí školní družiny

Ladislava Trpáková

Školní psycholog

Jana Sedláčková

Iva Švandová

Lucie Hornová

Jana Gajdoštínová

Magda Frouzová

Zdeňka Fialová

Jana Jandová

Alena Burantová

Hana Patzeltová

Hana Bartošková

Iva Rajčanová

Margita Drdová

Eva Chýlová

Zdenka Jarošková

Zuzana Zenahlíková

Irena Vytlačilová

Elena Andrusenko

Lenka Pechoušová

.

Ilona Jirků

Vedoucí kuchařka

Olha Hrytsay

Kuchařka

Marcela Nožinová

Uklízečka

Monika Jelínková

Uklízečka

Olga Martinovská

Uklízečka

Bartoloměj Sivák

Školník

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR