Učitelé

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky

Ivana Michalů

Výchovná poradkyně

Zdena Lassaková

Metodik pro ZŠ speciální

Kateřina Kožušníková

Metodik pro 1. stupeň

Jana Pilarčíková

Metodik pro 2. stupeň

Iva Rosbeková

Vedoucí školní družiny

Jana Klimperová

Školní psycholog

Ladislava Trpáková

Jana Sedláčková

Iva Švandová

Lucie Hornová

Jana Gajdoštínová

Magda Frouzová

Zdeňka Fialová

Jana Jandová

Alena Burantová

Hana Kupková

Hana Patzeltová

Hana Bartůšková

Iva Rajčanová

Margita Drdová

Eva Chýlová

Zdenka Jarošková

Zuzana Zenahlíková

Irena Vytlačilová

Elena Andrusenko

.

Lenka Pechoušová

Vedoucí kuchařka

Ilona Jirků

Kuchařka

Olha Hrytsay

Uklízečka

Marcela Nožinová

Uklízečka

Anežka Suchomelová

Uklízečka

Olga Martinovská

Uklízečka

Věra Jarošová

Školník

Bartoloměj Sivák

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz