top of page
  • editormochovska

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Aktualizováno: 31. 3. 2022


ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

194 00 Praha 9, Mochovská 570

tel.: 281862033

DS 699x7a8

e-mail: info@mochovska.cz

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023


Zápis se uskuteční 27. 4. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin v budově školy Mochovská 570, Praha 9.


Kritéria přijetí:

- doporučení PPP nebo SPC pro zařazení dítěte do školy podle § 16 odst. 9, které má obsahovat stupeň podpůrných opatření (PO) a identifikátor znevýhodnění

- děti s lehkým mentálním postižením, děti se SPU, děti s vývojovými poruchami chování nebo kombinace těchto poruch


- v případě vyššího zájmu než je kapacita školy, bude kritériem losování. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školyKapacita 1. třídy - 11 žáků
Vážení rodiče,

rádi Vás přivítáme osobně i s Vašimi dětmi. Chtěli bychom se seznámit s Vámi i Vašimi dětmi a ukázat Vám naši školu, pokud to situace dovolí.


Těšíme se na VásUčitelský sbor ZŠ Tolerance
Dokumenty k zápisu:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

- doporučení PPP nebo SPC pro zařazení dítěte do školy podle § 16, odst. 9

- vyplněné přiložené tiskopisy

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

- vyplněné přiložené tiskopisy (žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, zápisový list), bude možnost je vyplnit i při zápisu
PaedDr. Iva Švandová

ředitelka školyžádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
.docx
Stáhnout DOCX • 15KB

zápisový list
.docx
Stáhnout DOCX • 14KB


1 046 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Velikonoce

Comments


bottom of page