Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva ZŠS (6.4. - 9. 4.)

Věcné učení – 1. stupeň: ovoce a zelenina


SI

1.roč.: Čt: slabikář, skládání slov a slabik (má, máma, máme, mimi, Ema)

Ps: horní oblouk opakovaně

M: sčítání v oboru do 2

5.roč.: Čt: globální čtení

Ps: odstředivé čáry (sluníčko)

M: přiřazování číslice 1 ke skupinám prvků


SII

2.roč.: Čt: globální čtení (ovoce), Náš slabikář I., Slabikář II.

Ps: písmeno p – opis slov, n, N, M – opis slov, hůlkové písmo

M: + v oboru 4, 6, - v oboru 9

4. roč.: Čt: globální čtení (hygiena)

Ps: hůlkové písmo

M: + v oboru 5


SIII

2. roč. ZŠ: Čj: psaní slabik meme, méme, memi

Čt: totéž i číst

M: psaní číslice nula

Prvouka : Jaro

3. roč.: Čt: opakování hlásek mo, ma

Ps: opakování grafomotorických cviků – boční obrat

M: příklady na odčítání do 4

4. roč.: Čt: opakování čtení slabik se, si

Ps: psát a procvičovat cviky – kroužit okolo středu

M: rozklad čísel do 6


SIV

Všichni dle svých možností, opakujeme a procvičujeme učivo.

Čtení : Slabikář, pohádky, časopisy. Diktát písmen, slabik, slov. Opis textu.

Matematika: Opakovat, procvičovat zadané příklady. /do 4, 7,10, 20, 100/ Rozklad čísel s názorem. Diktát čísel.

Sebeobsluha - zavazovat tkaničky, připravit jednoduchou svačinu.


SV Čt: čítanka, časopisy pro děti Ps: opis krátkých vět, vyjmenovaná slova M: sčítání a odčítání do 12(20) - písemné sčítání a odčítání - číselná řada do 100 ČaS - Velikonoce, zvyky a tradice ČaP - Hmyz


SVI

5.roč.: Čt: globální čtení

Ps: o, MI

M: rozklad do 4

6.roč.: Čt: Náš slabikář 2 s. 59

Ps: r, d, LI

M: rozklad do 6, příklady typu11 - 2, finanční gramotnost

7.roč.: ČJ: číslovky; čtení – Asie; sloh – vyprávění – obrázková osnova

M: sčítání a odčítání kladných a záporných čísel

AJ: 9. lekce procvičování

RJ: 13. lekce dokončení

D: městská společnost

P: pastviny a step

Z: Liberecký kraj

Ov: shrnutí učiva

F: otáčivé účinky síly – páka, s. 41


SVII

6.roč.: Čt: procvičování textu z Čítanky

Ps: doplňování slov do textu, samohlásky, souhlásky

M: opakování násobilky, dělení

V: uč: zemědělské stroje- traktor, pluh, secí stroj, brány

8.roč.: Čt: Slabikář 2

Ps: levá, lepí, opakování s

M: počítání po desítkách do 100

ČAP: světadíly - Afrika

ČAS: průmyslová revoluce, rozvoj dopravy

9.roč.: Čt: globální čtení

Ps: grafomotorické cvičení

M: přiřazování k číslu 5

ČAP: vnímání světla, ochrana zraku

ČAS: volby, politické strany

10.roč.: Čt: procvičování textu Slabikář 2, Čítanky

Ps.: nácvik E, I, opis textů, skloňování podstatných jmen, vzory

M: číselná řada, počet do 19, násobilka do 10, zlomky, dělení

ČAP: hospodářsky významné rostliny (brambory, řepa, len), léčivé byliny

ČAS: protiprávní jednání, přestupek a trestný čin
33 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše