Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva ZŠS (29. 3. - 31. 3.)

Věcné učení: Velikonoce, velikonoční zvyky a tradice

SI

1.roč.: Čt: globální čtení (rodina), slabikář

Ps: horní oblouk

M: sčítání v oboru do 2

5.roč.: Čt: globální čtení

Ps: odstředivé čáry

M: přiřazování správného počtu prvků k číslicím 1, 2


SII

2.roč.: Čt: Náš slabikář I., Slabikář II., globální čtení

Ps: písmeno p – opis, přepis slabik a slov, n – opis, přepis slov

M: odčítání v oboru do 6, +-v oboru do 9, + v oboru do 4

4.roč.: Čt: globální čtení (hygiena)

Ps: hůlkové písmo

M: + v oboru do 5


SIII

2. roč. ZŠ: Čj: psaní slabik me, mé

ČT: totéž i číst

M: příklady na odčítání do sedmi

Prvouka : Velikonoce

3. roč.: Čt: opakování hlásek o, a

Ps: opakování grafomotorických cviků – horní obrat

M: příklady na odčítání do 3

4. roč.: Čt: opakování čtení slabik sa, so

Ps: totéž co ve čtení, psát a procvičovat cviky

M: rozklad čísel do 5


SIV

Všichni dle svých možností, opakujeme a procvičujeme učivo.


Čtení : Slabikář, pohádky, časopisy. Diktát písmen, slabik, slov. Opis textu.

Matematika: Opakovat, procvičovat zadané příklady. /do 4, 7,10, 20, 100/ Rozklad čísel s názorem. Diktát čísel.


SV Čtení - čítanka, časopisy pro děti Psaní - vlastní jména, procvičování velkých písmen - psaní adresy Matematika - sčítání a odčítání do 12,(20) - číselná řada do 100 -pisemné násobení a dělení ČaP - Ryby ČaS – Velikonoce


SVI

5. roč.: Čt: globální čtení

Ps: o, MI

M: rozklad do 4

6. roč.: Čt: Náš slabikář 2 s. 59

Ps: r, d, LI

M: rozklad do 6, příklady typu11 - 2, rozklad do 100

7. roč.: ČJ: číslovky; čtení – To je Paříž; sloh – pošt. poukázka D

M: sčítání a odčítání kladných a záporných čísel

AJ: 9. lekce

RJ: 13. lekce

D: objevné plavby

P: pastviny a step

Z: Ústecký kraj – osídlení

Ov: umění, s. 41 - 42

F: kde nám tření škodí, s. 39 – 40


SVII

6.roč.: Čt: procvičování textu z Čítanky

Ps: doplňování slov do textu, opis, přepis

M: sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítky

8.roč.: Čt: Slabikář 2

Ps: nácvik I, Iva, vítá, motá

M: opakování v oboru do 20

ČAP: světadíly - Asie

ČAS: Velikonoce- tradice a zvyky

9.roč.: Čt: globální čtení

Ps: grafomotorické cvičení

M: číselná řada do 5, nácvik psaní 5

ČAP: zdroje světla

ČAS: Velikonoce- tradice a zvyky

10.roč.: Čt: procvičování textu Slabikář 2, Čítanky

Psaní:psaní č,Č, ch,Ch, opis textů, skloňování podstatných jmen

M: číslo 19, číselná řada, násobilka do 10, zlomky, dělení

ČAP: význam rostlin a jejich ochrana, chráněné druhy

ČAS: Velikonoce- tradice a zvyky


18 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR