Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva ZŠS (22. 3. - 26. 3.)

Aktualizace: dub 8

Věcné učení: Jaro, změny v přírodě

SI

1.roč.:

Čt: skládání slabik a slov, pokračovat ve slabikáři

Ps: horní oblouk

M: sčítání v oboru do 2

5.roč.:

Čt: globální čtení

Ps: vodorovné, kolmé a odstředivé čáry

M: rozlišování číslic 1 a 2


SII

2.roč.:

Čt: globální čtení téma ovoce, zelenina, Náš slabikář, Slabikář

Ps: hůlkové písmo, písmeno p – opis, přepis slabik a slov, písmeno n - opis, přepis slabik

M: sčítání v oboru do 5, 6, 9

4.roč.:

Čt: globální čtení téma hygiena

Ps: hůlkové písmo

M: sčítání v oboru do 5


SIII

2. roč. ZŠ:

Čj: psaní slabik mi, mí

Čt: totéž i číst

M: příklady na sčítání v oboru do 7

Prvouka : jarní příroda

3. roč.:

Čt: opakování hlásek i, u

Ps: opakování grafomotorických cviků – dolní obrat

M: příklady na sčítání v oboru do 3

4.roč.: Čt: opakování čtení slabik si, se

Ps: totéž co ve čtení, psát a procvičovat cviky

M: tvoření skupin do 5


SIV Čt: pokračovat ze Slabikáře, časopisů. Čtení pohádek + vypravování.

Skládat jméno, slova, věty z písmen.

Diktát písmen, slabik, slov.

M: 2.roč. sčítání, odčítání do 4,5, 6 s názorem

4.roč. sčítání, odčítání do 7- 10 s názorem

5.roč. určování času, příklady do 20

Všichni: diktát čísel, číselná řada do 10, 20.

5.roč. číselná řada do 100. Diktát příkladů, opis příkladů

Učíme sebeobsluze -zavazování tkaniček u bot.


SV Čt: čtení z čítanky, časopisu pro děti Ps: opis krátkých vět -vyjnenovabá slova M: sčítání a odčítání do 11,(20) - písemné sčítání a odčítání ČaS - Novověk - změny v zemědělství a výrobě ČaP -Globus - pevniny, oceány


SVI

5. roč.:

Čt: globální čtení

Ps:o, MI

M: početní operace do 4

6. roč.:

Čt: Náš slabikář 2 s. 59

Ps: r, d, Li

M: sčítání, odčítání do 6, příklady typu 9+2, rozklad do 100

7. roč.:

ČJ: číslovky; čtení; sloh – pošt. poukázka D

M: sčítání a odčítání kladných a záporných čísel

AJ: 9. lekce

RJ: slovní zásoba 13. lekce

D: shrnutí učiva

P: louka

Z: Ústecký kraj – osídlení

Ov: kultura, s. 40–41

F: třecí síla, s. 37–38


SVII

6.roč.: Čt: procvičování textu z Čítanky

Ps: doplňování slov do textu, opis, přepis

M: písemné sčítání a odčítání

V. uč: jarní práce na poli

8.roč.:

Čt: Slabikář 2

Ps: nácvik V, ve, velí, opakování t, m, a, u, ta, tá, le, lé, te,

M: opakování v oboru do 20

ČAP: světadíly - Evropa

ČAS: Marie Terezie

9.roč.:

Čt: globální čtení

Ps: grafomotorické cvičení

M: přiřazování k číslu 5, číselná řada do 5

ČAP: ochrana zdraví před hlučným prostředím

ČAS: demokratické uspořádání naší společnosti – parlament

10.roč.:

Čt: procvičování textu Slabikář 2, Čítanky

Psaní: opis textů, doplňování, skloňování podstatných jmen

M: procvičování poč. operací do 18, násobilka do 10, zlomky, dělení

ČAP: chráněná území, kriticky ohrožené druhy

ČAS: chování v konfliktních a krizových situacích


68 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR