Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 1. stupeň ZŠ (22. 3. - 26. 3.)

Aktualizace: dub 8

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení písmen Č č

Písanka– nácvik psaní ou, eu, c, C – přepis, opis

M – sčítání do 20 bez přechodu desítky (typu 11 + 4, slovní úlohy, počítání s penězi)

PRV – znaky jara a jarní příroda


2. a 4. třída

2.třída

ČJ - OU, U – nácvik psaní písmen a slov

Čtení jednoduchých textů

M - Geometrické tvary

Porovnávání – vztahy menší, větší, rovná se

PRV - Jaro – typické znaky, pozorování přírody

4.ročník

ČJ - Procvičování podstatných jmen - rod, životnost, pády, vzory

M - Odčítání s přechodem v oboru do 10 000

- Okolí lidských obydlí a životní prostředí

VL - Nejstarší osídlení naší vlasti

AJ - zapsat si slovíčka str. 93, přečíst a přeložit článek str. 93 Pracovní sešit - str.81-82


3. třída

ČJ - opakování a upevňování učiva, vyjmenovaná slova a slova příbuzná

slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa)

Čtení - čítanka str. 125 - 127

M - opakování a upevňování učiva

násobení a dělení do 100

písemné sčítání a odčítání do 1000

AJ - lekce 21

PRV - Živočichové a člověk

VV/PV tématika Velikonoc

5. třída

ČJ – opakování přídavných jmen, str. 81 – 83

Sloh – osnova vypravování str. 84

M – velká čísla str. 26 – 28, jednotky obsahu, převod jednotek, str. 25, 30 – 31, písemné dělení dvojciferným dělitelem

IVP – násobilka 3, str. 47 – 48

VL – Polsko, str. 38 – 40, Německo, str. 40 – 43

– Vylučovací soustava, str. 50, Kožní soustava, str. 51

AJ - zapsat si slovíčka str.85, přečíst článek str.85 Pracovní sešit str. 59 - 60

26 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR