Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva ZŠS (15. 3. - 19. 3.)

Aktualizace: dub 8


Věcné učení 1. stupeň: chování živočichů na jaře, péče o zvířata a ptáky, zvířata a jejich mláďata


SI

1.roč.: Čt, Ps, M: úkoly podle zadání předaného před jarními prázdninami

5. roč.: Čt: globální čtení

Ps: kolmé čáry

M: číslice 1 (přiřazování správného počtu prvků)


SII

2. roč.: Čt: globální čtení (hygiena, zelenina), Náš slabikář I., Slabikář II.

Ps: písmeno j, p – opis přepis slabik a slov

M: sčítání a odčítání v oboru do 5, 9, numerace do 10

4. roč.: Čt: globální čtení (škola, hygiena)

Ps: hůlkové písmo

M: sčítání a odčítání v oboru do 4


SIII

2. roč. ZŠ: Čj: psaní slabik mi, mí

Čt: totéž i číst

M: příklady na sčítání do sedmi

Prvouka : jarní příroda

3. roč.: Čt: opakování hlásek i, u

Ps: opakování grafomotorických cviků – dolní obrat

M: příklady na sčítání do 3

4. roč.: Čt: opakování čtení slabik si, se

Ps: totéž co ve čtení, psát a procvičovat cviky

M: tvoření skupin do 5


SIV Čtení ze Slabikáře, časopisů. Skládání slabik, slov, vět.

Diktát písmen, slabik, slov.

Matematika: 2.roč. sčítání, odčítání do 5 s názorem

4.roč. sčítání, odčítání do 7 s názorem

5.roč. určování času, příklady do 20

Všichni: diktát čísel, číselná řada do 10, 20.

5.roč. číselná řada do 100. Diktát příkladů


SV M : sčítání, odčítání do 11, (20), písemné násobení a dělení PS: opis krátkých vět, opis souvislého textu Čt : čítanka, popř. oblíbená kniha pro děti ČaP : Plazi ČaS : Baroko


SVI

5. roč.: Čt: globální čtení

Ps: vu, MA

M: procvičování do 4

6. roč.: Čt: Náš slabikář 2 s. 58, 59

Ps: r, d, LA

M: sčítání, odčítání do 6, do 100

7. roč.: ČJ: procvičování přídavných jmen; čtení Ukradli Monu Lisu; sloh – pošt. poukázka D

M: sčítání kladných a záporných čísel

AJ: 9. lekce

RJ: dokončení 12. lekce

D: České země za vlády Jagellonců

P: Les

Z: Ústecký kraj – příroda, cest. ruch

Ov: s. 37 – 39 přečíst

F: pohyblivé účinky síly


SVII

6.roč.: Čt: procvičování textu z Čítanky

Ps: přepis textů

M: sčítání, odčítání do 10 000 bez přechodu 10, opakování násobilky

8.roč.: Čt: opakování Slabikář 1

Ps: procvičování psacích písmen v,t,s, j,V

M: sčítání, odčítání do 20, celé hodiny,

ČAP: globus, pevnina, oceány

ČAS: novověk, změny v zemědělství a výrobě

9.roč.: Čt: globální čtení

Ps: grafomotorické cvičení

M: přiřazování k číslu 5, psaní číslice

ČAP: hudební nástroje, lidský hlas

ČAS: hlavní představitelé naší země

10.roč.: Čt: procvičování textu Slabikář 2, Čítanky

Ps: přepis textů, vyjmenovaná slova

M: procvičování poč. operací do 18, násobilka do 10, zlomky, dělení

ČAP: ochrana životního prostředí

ČAS: bezpečné chování v kontaktu s vrstevníky
39 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR