Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva pro 2. stupeň ZŠ - 1.

PLÁNY UČIVA PRO 2.STUPEŇ - 1

6. A

ČJ: napsat mi krátký dopis nebo email (o tom, jak se teď máte, co jste dělali o podzimních

prázdninách - stáčí pár vět

uč. mluvnice ze str. 20/napsat cv. 6

čítanka číst str. 25-29

M: učebnice str 32 Pročíst si a zkusit cv. 1 a 2 ze str. 33/cv. 4 a 5

AJ: dokončení 3. lekce, ústně str. 34/ cv. 1, 2 , str. 35 /cv. 4, napsat str. 35/ cv. 3

: pročíst si str. 20 a 21

Z: přečíst si str. 36 a 37

OV: dočíst str. 12 -17

F: přečíst str. 14

D: Staroorientální státy ( Starověká Mezopotámie, Sumerové, Babylonská říše( opakování)

6.B

ČJ : mluvnice - skupiny -mě-, -mně- prostudovat str19, napsat str.19/cv.5 a) b) c)

sloh - úřední dopis str.17, samostatná práce str.17/ cv.2 - objednejte autobus na školní výlet - práce na 2 týdny

čtení - čítanka str.65 Boj s démonem hlubin

M: aritmetika - str. 19, spočítat tabulky a určit pořadí 1. a 2. kola

geometrie - str. 15/ převody délek

AJ: dokončení 3. lekce, ústně str.34/ cv.1, 2 , str. 35 /cv.4, napsat str 35/ cv.3

F: veličiny - pročíst str. 14 - opsat do sešitu modrý rámeček , měření délky - úvod str. 15

Z: Svět na dlani str.38 - 41 výpisky (stačí opsat modrý rámeček na str. 41

P: Základní projevy všech živých organismů str 19 - 22, do sešitů vypsat světle zelené rámečky na každé stránce

D: Staroorientální státy ( Starověká Mezopotámie, Sumerové, Babylonská říše( opakování)

7. A

ČJ: Přídavná jména, skloňování příd. jmen tvrdých (str. 14-15), písemně str. 15/ 4

Sloh - žádost – písemně str. 13/ 8

AJ: Učebnice str. 33-39, pracovní sešit do str. 16-19

RJ: Slovní zásoba (sešit) - opakování

M: Rozšiřování a krácení zlomků – procvičování (pracovní list najdeš v e-mailu)

F: Výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu – procvičování (pracovní list najdeš v e-mailu)

D: Počátky českého státu - opakování (str. 29-37)

P: Ptáci (str. 23-25), doplnit pracovní list (najdeš v e-mailu)

Z: Organizace státu (str. 27-29), zápis – modrý rámeček, písemně str. 29/ 1

7.B

ČJ: Přídavná jména – jmenné tvary

uč.str. 16 / cv. 6, 7, 8

Čtení – Čítanka str. 26 – 28 / čtení s porozuměním/

M: Zlomky – opakování

uč. str. 22/ cv. 2, 3

uč. str. 23 / cv. Dole a ),b),c),d)

: Třída – Ptáci- uč. str. 21

Zápis do sešitu ze strany 25 / žlutý obdélník – shrnutí /

Vypsat všechny zástupce, vybrat jednoho ze řádu, nakreslit, popis a napsat jejich zástupce.

Z: V čele státu prezident, uč. str. 27 - 29

Zápis ze str. 29 / Zapamatujte si….

F: Průměrná rychlost

Uč. str. 9

Zápis ze str. 10 včetně vzorců

AJ: uč. str. 40 – 43 , kdo má u sebe PS str. 20 – 21

RJ: opakování slovíček ze školního sešitu

D: Počátky českého státu

Opakování uč. str. 29 – 37

OV: Rodina uč. str. 12 - přečíst

8.A

ČJ: přívlastek postupně rozvíjející a těsný a volny,str. 30-31

M: Odmocňování zlomků ,str. 17

Mocniny s přirozeným mocnitelem, str. 18

P: kostra trupu, str. 29-30

Z: Zopakovat světadíl Amerika, Kanada, USA - povrch, podnebí, nerostné bohatství

RJ: Lekce 12, učebnice str. 40-41, práce. sešit str. 35-37

AJ : Sloveso can/ can´t (can not) – ústně učebnice str. 27, do sešitu napsat věty podle zadání str. 28/cv. 3

Opakování slovní zásoby Autumn, četba textu úvodního cvičení lekce 2

F: opakování: Přeměny energie (uč. str.18-20)

Nové učivo: Páka jednozvratná a dvojzvratná (uč. str.27-29) - zápis do sešitu, příklady využití, obrázek páky jednozvratné a dvojzvratné

CH: Oddělování složek směsí str. 16. – 17.

Příklady usazování a filtrace.

D: Velká francouzská revoluce - opakování

8.B

M: Procvičování učiva – druhá mocnina – určování pomocí kalkulátoru, početní výkony s mocninami, druhá odmocnina – určování druhé odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru (pracovní sešit – Počtářské chvilky do str. 5)

Matematika – geometrie

Obsahy rovinných obrazců, převody jednotek obsahu

ČJ: Procvičování učiva – základní větné členy – podmět a přísudek (druhy), shoda přísudku s podmětem, rozvíjející větné členy – vyjmenovat , předmět – str. 22 - 23, procvičování pádových otázek

Individuální četba – četba knihy, stručně popsat děj (stačí ústně)

F: opakování: druhy přeměny energie, uč. str. 22 -25

Nové učivo: Páka jednozvratná a dvojzvratná, uč. str. 29 – 31,

zápis do sešitu, příklady využití, obrázek páky jednozvratné a dvojzvratné

CH: Oddělování složek směsí, str. 16. – 17.

Příklady usazování a filtrace.

: kostra trupu, str. 29-30

Z: Zopakovat světadíl Amerika, Kanada, USA - povrch, podnebí, nerostné bohatství

D: Velká francouzská revoluce - opakování

AJ: Sloveso can/ can´t (can not) – ústně učebnice str. 27, do sešitu napsat věty podle zadání str. 28/cv. 3

Opakování slovní zásoby Autumn, četba textu úvodního cvičení lekce 2


Pro žáky s IVP

- opakování – colours (+ tmavá / světlá, dark/light) – podle učebnice str. 13, numbers – 0 – 100 (podle učebnice str. 20 – 21) – trénovat čtení čísel + zapsat slovem https://www.youtube.com/…RlM- podívat se na video a trénovat barvy

9. A

ČJ: str. 23 - 26 pročíst - Větné členy - zapsat hlavní učivo ze žlutých rámečků - napsat na str. 26/ cv. 2 a str. 27/ cv. 5 jen stačí doplnit vynechaná písmena - bonus za určení typu větných členů.

M - opakování probraného učiva AJ - dokončit v pracovním sešitu lekci 2 a začít lekci tři - vyplňovat jen pracovní sešit str 30-31 CH - přečíst, naučit učivo na str. 62 - 63 - SPALOVÁNÍ BENZÍNU A NAFTY. Do sešitu napsat SHRNUTÍ (str.63 dole). Opakovat probrané učivo, příští týden opakování formou pracovního listu.

D - Učebnice strana 34-39 Totalitní režimy - cesta k nové válce.

RJ- učebnice str. 15-17, pracovní sešit - str. 16-20

P- 8 a 9 mineralogická řada uč 38-39 dle prezentace

F – opakování učiva: Elektrárny a výroba el. energie (viz. sešit)

Nové učivo: Bezpečnost práce se el. spotřebiči- (uč. str. 38 - 40) - zápis do sešitu

Z - opakování Severní Evropa

9.B

ČJ - slovní druhy - určování z jakýchkoliv článků

Literatura - povinná četba - Na Západní frontě klid - Erich Maria Remarque

M - opakování

Z - opakování Severní Evropa

Přírodopis - Přehled Minerálů učebnice str.24 -27

AJ - učebnice str.28 -30, prac, seš. str. 24 -27

RJ - učebnice str. 15 -17, prac.seš. str.16 -20

CH - Spalování benzínu a nafty - str. 62 - 63.

F - opakování: Elektrárny a výroba el. energie(viz. sešit)

Nové učivo: Bezpečnost práce s el. spotřebiči (uč. str. 38 - 40) - zápis do sešitu

D - Totalitní režimy - cesta k nové válce

336 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Oznámení

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR