Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva pro 2. stupeň - 2.

Aktualizace: 12. lis 2020

PLÁN UČIVA PRO 2.STUPEŇ - 2

6. A

ČJ - čítanka str 30 - 36

mluvnice: uč. str 20/ ze cv 8 a) b) napsat vždy tři řádky

Zopakovat slovní druhy (umět vyjmenovat)

M - učebnice str 33 a 34

napsat cv 7/str 33 a cv 1/ str 34

AJ - zapsat si slovíčka lekce 4, naučit se věty se slovesem HAVE

PS vypracovat str. 18

- učebnice str. 22

F - přečíst v učebnici str 12 - 17

OV -učebnice str 19 - 21

D -učebnice 39 - 44

6.B

ČJ - mluvnice - Psaní u – ů – ú, napsat str.20/ cv.8

sloh - pokračování v úkolu z minulého týdne

čtení - čítanka str.71 Hluchoněmá

M - aritmetika - str.20, napsat cv.1,2, zkuste i zlatý test

geometrie - str. 16/ cv.1

AJ - 3. lekce, slovní zásoba str.36, 37, naučit se věty se slovesem have na

str.36, 37, PS – str. 18

F - Měření délky a její jednotky str. 15, 16 - výpisky

Z - V řeči map str.42 – 45, opsat modré rámečky na str. 42 a 45

P - Potravní vztahy organismů, ekosystém str.23 - výpisky

D - Starověký Egypt + Stará říše, str. 39 - 44

7. A

ČJ - Přídavná jména – jmenné tvary (str. 15,16/ cvič. 6, 7 + písemně cvič. 8)

Čtení – čítanka (str. 37- 40) Ve škole U piaristů

Sloh – píšeme úřední dopis (str. 14, přehled č. 3 – opakování)

AJ - Učebnice str. 40-45, pracovní sešit do str. 20-23

RJ -Opakovat azbuku a slovíčka (sešit)

M - Smíšená čísla, porovnávání zlomků (str. 19, 20 + pracovní list), písemně str. 20/ 1, 2 (oranžová cvičení) a str. 19/ 1,2 (oranžová cvičení)

F - Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu – (pracovní list najdeš v e-mailu – přepsat do sešitu)

P - Savci (str. 26-30), zápis do sešitu – zelený rámeček (str. 30) + doplnit pracovní list (najdeš v e-mailu)

Z - Procházka Prahou (pracovní list – najdeš v e-mailu) + vyber si některou pražskou pamětihodnost a krátce o ní napiš.

D -Jak se žilo v raném středověku, Románská kultura, str. 43 – 49, zápis do sešitu str. 49

7. B

ČJ – Jmenné tvary přídavných jmen

Uč. str. 16/ cv. 9, 10, 11

Skloňování přídavných jmen měkkých

Uč. Str. 17/ cv. 12, 13

Sl – Životopisy v krásné literatuře

Uč. str. 18 – 19ˇ

Čtení – pokračovat v následujících článcích v Čítance

M – Sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli

Uč. str. 24 / cv. 1, 3( pouze příklady), Zlatý test VI.

G – Rozvahy – Úhly, rovinné obrazce G 2

Str. 10 / 1 – 4 /

AJ – uč. str. 44 – 46, PS str. 22 – 24

RJ – opakovat azbuku a slovíčka ŠS

D – Jak se žilo v raném středověku, Románská kultura, str. 43 – 49, zápis do sešitu str. 49

– Savci

Uč. str. 26 – 30, Zápis ze str. 30, / zelený obdélník – shrnutí ,výpisky, vyjmenování zástupců + zpracovat jednoho zástupce s nákresem a popisem – použít čtvrtku /

Z - Středočeský kraj

8.A

ČJ - doplněk, str. 34 - 35, 35/ cv. 6 a 7 napsat do sešitu

souhrnná cvičení na určování větných členů, str. 36-37, str. 37/5 napsat

M - velká čísla, str. 19,

zápisy čísel v desítkové soustavě, str. 20,

mocniny s přirozeným mocnitelem, str. 21, str. 21/1,2(3) do sešitu,

číselné výrazy s mocninami, str. 22, 22/cvičení 1,2,3,4 do sešitu

P - vady a onemocnění kostry, str. 32-33, zápis ( skolióza, zlomenina, vymknutí a pohmoždění kloubu, osteoporóza, artritida a dna)

písemně odpovědi na otázky str.33/1,2,7,8 ,

Svalová soustava - funkce, stavba, složení svalu, str. 34

Z - obyvatelstvo a význam USA, str. 21 - 23 - pro 8.A, pro 8. B - str. 36-37

písemně str.23/1 - Na jaké rasové skupiny se dělí obyvatelstvo USA?,

2 - V kterých oblastech USA leží největší města?

D - Císařská Francie a napoleonské války, učebnice strana 38-40.

Zápis do sešitu žlutý rámeček dole na straně 40.

Pro dobrovolníky - zpracovat referát na téma Napoleon Bonaparte.

Zde zajímavý odkaz na YouTube k tématu:

https://youtu.be/6jpsfFG4mbM

CH – Atom, str. 18 - 19

přečíst, naučit, zápis do sešitu

F - pracovní list jednoduché stroje (rozesláno ) Kladka pevná a volná, kladkostroj, kolo na hřídeli

(uč. str. 29 - 30) - vypsat si

do sešitu jednotlivé stroje, ke každému napsat příklad využití v praxi

RJ - azbuka, dokončit lekci 12 (učebnice+pracovní sešit)

AJ- sloveso – can (minulý čas could), be able to (učebnice str. 29 – 30), vypracovat do PS str. 22 - 24

sloveso – must / have to (učebnice str. 31), vypracovat do PS str. 25

Žáci s IVP

THIS / THAT , MY BODY (moje tělo - slovní zásoba), opakování - colours, numbers

8.B

ČJ - Příslovečné určení – zápis do sešitu uč. str. 26 (růžová tabulka)

do sešitu ČJ – Š – str. 26/2, ústně str. 26/4,5; 27/10,11

M - Určování druhé odmocniny pomocí kalkulátorů, zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny a setiny

Číselné výrazy s druhou mocninou a odmocninou (PS Počtářské chvilky 6 – 9)

Mocniny s přirozeným mocnitelem (učebnice str. 21-22)

AJ -sloveso – can (minulý čas could), be able to (učebnice str. 29 – 30), vypracovat do PS str. 22 - 24

sloveso – must / have to (učebnice str. 31), vypracovat do PS str. 25

D - Císařská Francie a napoleonské války, učebnice strana 38-40. Zápis do sešitu žlutý rámeček dole na straně 40. Pro dobrovolníky - zpracovat referát na téma Napoleon Bonaparte. Zde zajímavý odkaz na YouTube k tématu: https://youtu.be/…mbM

CH – Atom, str. 18 - 19

- přečíst, naučit, zápis do sešitu

RJ - Azbuka + lekce 12 (dokončit v učebnici a PS)

P - vady a onemocnění kostry, str. 32-33, zápis ( skolióza, zlomenina, vymknutí a pohmoždění kloubu, osteoporóza, artritida a dna)

písemně odpovědi na otázky str.33/1,2,7,8 ,

Svalová soustava - funkce, stavba, složení svalu, str. 34

Z - obyvatelstvo a význam USA, str. 21 - 23 - pro 8.A, pro 8. B - str. 36-37

písemně str.23/1 - Na jaké rasové skupiny se dělí obyvatelstvo USA?,

2 - V kterých oblastech USA leží největší města?

F– Kladka pevná a volná, kladkostroj, kolo na hřídeli (uč. str. 32-34) - vypsat si do sešitu jednotlivé stroje, nakreslit obrázek, ke každému napsat příklad využití v praxi

9.A

ČJ - mluvnice - str.27 Vztahy v přívlastku postupně rozvíjejícím - vypsat hlavní učivo a cv. 5 vypracovat do sešitu. - sloh - str. 12 - samostatná práce - do sešitu slohu M - opakování učiva se sešitu - cvičení v e-mailu G - str. 21-22 - podobnost čtyřúhelníků - dvě cvičení z každé stránky do sešitu. Aj - PS str. 30-33 vyplnit P- opakování str. 40-41 - odpovědi zapsat do sešitu CH - opakování: uhlovodíky, benzin, motorová nafta - vypracovat dva pracovní listy D - Konec Československa, učebnice strana 40-45. Napsat zápis do sešitu. Postačí fialový rámeček dole na straně 45. RJ - v učebnici dokončit lekci 2, v PS taktéž, zopakovat slovíčka z 2. lekce

F - Stavba atomu - (čerpej z učiva CHEMIE ), obrázek a popis atomu - do sešitu

(vyznač :jádro, obal, protony, neutrony, elektrony)

Z - Severní Evropa – str. 89 – 90 přečíst a napsat do sešitu ( modré rámečky)

9.B

ČJ – do sešitu napiš 10 vět (souvětí), podtrhni podmět a přísudek

Literatura – sloh – napiš úvahu, jak vyplnit volný čas v době epidemie

M– převádění jednotek, zaokrouhlování do sešitu od každého 10 příkladů

Z – Severní Evropa – str. 89 – 90 přečíst a napsat do sešitu ( modré rámečky)

P – 2 mineralogická třída – Sulfidy str.28 - 29

AJ - učebnice – dodělat lekci 2 uč. + PS slovíčka umět

RJ - učebnice – lekce 2 doučit + PS slovíčka, azbuka opakuj

CH - opakování: uhlovodíky, benzin, motorová nafta - vypracovat dva pracovní listy

F - Stavba atomu - (čerpej z učiva CHEMIE ), obrázek a popis atomu - do sešitu

(vyznač :jádro, obal, protony, neutrony, elektrony)

221 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Oznámení

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR