Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 2. stupeň ZŠ (29. 3. - 31. 3.)

6.A

ČJ

Sloh: napsat recept – suroviny a postup práce, jakýkoliv oblíbený (slané, sladké, třeba i příprava polévky…)

Mluvnice: ústně projít cv. 5a, b, c,/ str. 61

Na str. 62 začít Můj, tvůj, svůj, cv. 1, 2 tabulku 3 /62, cv. 6 a 7/str. 63 ústně

Písemně cv. 4 a 5/ 62 a cv. 8/str. 63

M - opakování dělení desetinných čísel

Dělení desetinným číslem (dělence i dělitele vynásobíme nejdřív 10, 100, 1000 a dále dělíme číslem přirozeným – učebnice str. 58)

AJ - 11. lekce - konverzační a mluvnická cvičení - stupňování přídavných jmen str. 103 - 103,

PS 53

Z - opakování podle PS

P -Hlavonožci, str. 12, přečíst kapitolu a zapsat podle tabulky dole

OV - kapitola Žiji v obci str. 45 a 46, do sešitu udělat nadpisy

F - dočíst str. 10 a 11 ještě k Magnetu a přečíst si novou kapitolu Síla

D - Starověký Řím - strana 88-91, přečíst. Zápis do sešitu - žlutý rámeček na straně 91 dole.

V příloze posílám otázky k opakování.

Zde je odkaz na zajímavý dokument k tématu: https://www.youtube.com/…03s6.B

ČJ - mluvnice - stupňování přídavných jmen str. 55, napsat str. 55/cv.10,13 sloh - dopis kamarádovi, jak trávím čas v nouzovém stavu, pokračovat v práci z minulého týdne

čtení - četba knihy – zavést čtenářský deník ( název knihy, autor, obsah )

M - aritmetika - naučit se násobilku ( učivo 2. a 3.třídy) – pokračovat geometrie - opakovat

AJ - 11. lekce – My family – konverzační cvičení na str. 102 - 103, PS str. 53

F - Magnetické vlastnosti látek – magnety, magnet a jeho póly str. 1 – 4, 2. dílu čebnice

Z - SEVERNÍ AFRIKA - Arabská Afrika, výpisky str. 17 – 19, práce na 2 týdny

P - ŘÍŠE: živočichové, kmen členovci, podkmen ČLENOVCI – řád sekáči a roztoči – výpisky str.16

D - Starověký Řím - str. 88 - 91, výpisky žlutý rámeček str. 91 dole7. A

ČJ - Spojky (str. 44-45) – přečíst žlutý rámeček na str. 44, ústně 44/1, 44/2, písemně 45/3

M - Poměr, dělení celku na části v daném poměru – procvičování (pracovní list bude zaslán na mailovou adresu žáků)

AJ - Učebnice str. 107, pracovní sešit str. 67

RJ - Učebnice str. 28-29, pracovní sešit str. 22-23

D - Humanismus a renesance (str. 94-95) – přečíst, do sešitu zapsat červený rámeček na str. 95 dole, vypracovat pracovní list (bude zaslán na žákův mail), https://www.youtube.com/…Mlw

P - Stonek (str. 15-17) – přečíst, do sešitu zápis + splnění zadaných úkolů (pracovní list bude zaslán na žákův mail)

Z - Změny a využívání vodstva (str. 76-77) – přečíst, do sešitu výpisky7.B

ČJ – Téma : Příslovce, uč. str. 38 (napsat definici, co příslovce vyjadřují – žlutý rámeček dole / zápis končí jen proč, proto)

Uč. str.39 / cv. 3 a,b , cv. 5 – napsat

Pravopis – mě, mně – zápis – žlutý rámeček dole (napsat pouze dvě odrážky – konec zápisu – zřejmý – zřejmě) uč. str. 39 / cv. 6 tvoř věty – písemně

M – Téma : Úprava poměrů

Uč. str. 46 (zápis – levý sloupec + příklady 1,2 – zelený rámeček)

Dle pochopení a možností PS str. 19/ cv. 1 – 6 (samostatný výběr žáka)

AJ – uč. str. 107, PS – str. 67

RJ – uč. str. 28 - 29, PS str. 22 - 23

D – Téma : Humanismus a renesance, str. 94 – 95, přečíst + zápis do sešitu (červený rámeček na str. 95 dole) PL - zasílám e-mailem

Z – Téma : „ Mrtvá a živá voda“ uč. str.77 / zápis – modrý rámeček

P – Téma : Stepi, uč. str. 83/zápis – zelený rámeček + odpovědi na ot. písemně

Téma : Pouště a polopouště, uč. str. 84 / přečíst a odpovědět na otázky 1,2

OV – Téma : Já a okolní svět, uč. str. 37 -39/ přečíst a dle vlastního výběru vypracovat jednu osobnost

F – Téma : Velikost gravitační síly, uč. str. 32 – 34 (přečíst + zápis na str. 33 – žlutý rámeček uprostřed)8.A

ČJ - Vedlejší věta vložena do hlavní věty, str.64/5 písemně, ústně 64/8

M - Druhá mocnina dvojčlenu,str.63/2,3 písemně

AJ - About mě,str. 107/12, napsat krátký dopis v aj podle otázek že cvičení

RJ - Opakování slovíček, čtení pohádek

D - Učebnice 77-80, zapsat do sešitu min. 10 vynálezů

Z - Jižní Asie, str.54-55, úvod, zapsat

P - Chuť a hmat, str.90, stručné výpisky

F - Zvukové jevy, opakování, str.64-88

CH - Vodík,str.34-35, výpisky, naučit se

8.B

M - Vytýkání společného činitele před závorku - procvičování

Násobení mnohočlenu mnohočlenem

ČJ - Obohacování slovní zásoby, tvoření slov odvozováním

F - Zvukové děje (opakování ) - uč. 68 - 92

Z - Jižní Asie - poloostrov Přední Indie

Státy : Indie, Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka, Nepál

P - Chuť a hmat uč. str.90, stručné výpisky

D - Přehled vynálezů a objevů za průmyslové revoluce – uč. str. 77-80. Do sešitu zapsat minimálně 10 vynálezů + pracovní list.

CH - Vodík (str.34-35)- výpisky do sešitu

RJ - Čtení pohádek

AJ - About me uč. str. 107/12 – napsat krátký dopis do sešitu podle otázek z cvičení9. A

ČJ – str. 66 – cv. 4 – písemně do sešitu M – procvičování násobení a dělení des. čísel a soustavy dvou rovnic – str. 54 AJ – PS – str. 75 – doplnit správné věty RJ – lekce 5 str. 50- 53 učebnice, ps- str 48 lekce 5 P – geologické jednotky ČR – Český masiv – str. 84 – 85 - výpis F – plynné planety – Uran, Neptun (uč. str. 105 - 106) CH – Redoxní děje, Hoření (str.60 - 63) - přečíst, výpisky Z – Střední Evropa - učebnice str.109 - 111 přečíst a udělat zápis do sešitu ( Německo) kromě zápisu opsat modré rámečky D - Opakování Budování socialismu v ČSR (uč. str. 88-91). Pracovní list

9.B

ČJ – učebnice str. 56 – 57 Opakování a procvičování druhů vět

vedlejších. (naučit)

M - učenice str. 54 opakování (zlatý test 1 – 4 vypracovat ve wordu

a poslat na email, prosím postup)

RJ - učebnice str. 57-58 str. 50-51

AJ- učebnice str. 50-51 ps str. 85-86

P – učebnice str. 56 – 58 Činnost vody (A,B,C,D) výpisky do sešitu

Z - Střední Evropa - učebnice str.109 - 111 přečíst a udělat zápis do

sešitu ( Německo) kromě zápisu opsat modré rámečky

F - planety URAN, NEPTUN (uč. str. 105-106)

D - Opakování Budování socialismu v ČSR (uč. str. 88-91).

CH - Redoxní děje, Hoření (str.60 - 63) - přečíst, výpisky


193 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR