Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 2. stupeň ZŠ (22. 3. - 26. 3.)

Aktualizace: dub 8

6. A

ČJ

Sloh: Popis pracovního postupu – pročíst str. 50 – 52

Do příštího týdne promyslet postup, oblíbený recept

Mluvnice: On, ona, ono /str. 60 Pročíst tabulku a ústně udělat cv. 1, 2

Na str. 61 ústně cv. 3 a napsat cv. 4

M - Opakovat násobení a dělení desetinných čísel

OV - Místo, kde žiji – přečíst str. 44 a 45

Z - Život v Africe – přečíst str. 15 – 17, napsat zápis podle tabulky str. 17

P – Mlži, str. 11, napsat zápis podle tabulky str. 11 dole

F - Pročíst o magnetech do str. 7. Podle tabulky str. 7 udělat zápis

D - Každodenní život Řeků (uč. str. 78-85)

Otázky k opakování - napsat

Jméno:

Čím se živila většina lidí ve starověkém Řecku?

Jaké plodiny se pěstovaly ve starověkém Řecku?

Kdo byl hlavou rodiny ve Starověkém Řecku?

AJ - 11. lekce – My family – napsat a naučit slovíčka, přečíst a přeložit článek a věty na str. 100 - 101, PS str. 51 - 526. B

ČJ - mluvnice - stupňování přídavných jmen str. 53 – 54 – dobře pročíst, napsat str. 54/cv.5, 6, 8

sloh - dopis kamarádovi, jak trávím čas v nouzovém stavu, práce na 2 týdny

čtení - četba knihy – zavést čtenářský deník ( název knihy, autor, obsah

M - aritmetika - naučit se násobilku ( učivo 2. a 3.třídy) - pokračovat

geometrie - opakovat

AJ - 11. lekce – My family – napsat a naučit slovíčka, přečíst a přeložit článek a věty na str. 100 - 101, PS str. 51 - 52

F - Magnetismus - Shlédnout doporučená videa jako úvod do kapitoly Magnetické vlastnosti látek

https://www.youtube.com/…9r0,https://www.youtube.com/…sBc

Z - Život v Africe - výpisky str. 15 – 17

P - ŘÍŠE: živočichové, kmen členovci, podkmen TRILOBITI str. 14 , ČLENOVCI – Řád štíři a pavouci – výpisky str. 15 - 16

D - Každodenní život Řeků - str. 77 – 85, výpisky žlutý rámeček str.85

Otázky k opakování napsat

Jméno:

Čím se živila většina lidí ve starověkém Řecku?

Jaké plodiny se pěstovaly ve starověkém Řecku?

Kdo byl hlavou rodiny ve Starověkém Řecku?7. A

ČJ - Předložky (str. 42-44), pracovní list bude zaslán na mailovou adresu žáků

M - Dělení celku na části v daném poměru (str. 48), písemně str. 48/cvič. 4 a 5

AJ - Učebnice str. 106, pracovní sešit str. 66

RJ - Učebnice str. 26-27, pracovní sešit str. 20-21

D - Městská společnost na konci středověku (str. 90-93) – přečíst, do sešitu zapsat červený rámeček na str. 93 dole

F - Newtonovy zákony – zákon vzájemného působení dvou těles (zákon akce a reakce), zápis bude zaslán na mailovou adresu žáků)

P - Stavba těla krytosemenných rostlin - kořen (str. 13-14) – přečíst, do sešitu výpisky

Z - Pardubický kraj (str. 73-75) – přečíst, pracovní list doplnit a nalepit do sešitu7. B

Čj – Téma : Slovesný rod činný a trpný, uč. str. 35/cv. 2,3 uč. str. 37/cv./7,8,9

M – Téma : Poměr, uč. str. 45/Seznámení s učivem

Výpisky nové látky, cvičení A 7 z téže stránky

AJ – uč. str. 26 -27, PS str. 26

RJ – uč. str. 106 , PS str. 66

D – Téma: Městská společnost na konci středověku, uč. str. 90 – 93 (přečíst + do sešitu napsat červený rámeček na str. 93 dole)

Z - Téma : Krajem Pernštejnů, uč. str. 74 – 76, zápis na str. 75 (modrý rámeček + odpovědi na ot. ze str. 76)

– Téma : Savany, uč. str. 79 -82 (přečíst + vypracovat jednoho zástupce, dle vlastního výběru)

OV – Téma : Postihy za porušování lidských práv, str. 35 (pouze přečíst)

F – Téma : Gravitační síla, str. 30 – 31 (přečíst)8. A

ČJ - Vedlejší věta vložena do věty hlavní, str. 63-64, písemně 63/2, 64/4

M - Vzorce , str. 62-63, písemně "historie" str.62, 63/2,3, 64/1,2,3, Zlatý test

P - Sluch a rovnováha, str. 88-89

Z - Střední Asie, str. 52-54, výpisky

D - Proměny ve společnosti ve 2. polovině 19. století, str. 75-76, přečíst a zapsat žlutý rámeček na str. 76 dole, prac. list

AJ - Lekce 7, učebnice str. 100-101, PS 67-69

RJ - Učebnice str. 78-80, čtení, abeceda

F - Záznam a reprodukce zvuku, učebnice str.86-88, výpisky

CH - Voda, zápis, učebnice str. 122, zápis bude zaslán emailem - přepsat nebo vytisknout a nalepit, pracovní list8. B

M - Mnohočleny – vytýkání společného činitele před závorku, násobení mnohočlenu mnohočlenem.

ČJ - Souvětí – souhrnné opakování.

AJ - Lekce 7 – uč. str. 100 – 101 (love /like / hate ). PS str. 67 – 69 (sloveso have / povolání /poslech - práce dle poslaných instrukcí).

Z - Střední Asie ( Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán – výpisky do sešitu).

D - Proměny ve společnosti ve 2. polovině 19. století – uč. str.75-76 – přečíst, výpisky str. 76 dole + vypracovat pracovní list k dané látce.

CH - Voda - písemný zápis nalepit nebo opsat do sešitu, naučit. Vypracovat pracovní list - voda, vzduch.

P - Sluch a rovnováha, str. 88-89, Stavba ucha a sluchové kůstky, rovnovážné ústrojí, péče o sluch a poruchy sluchu.

F - Záznam a reprodukce zvuku (výpisky uč. str. 90 - 92) + otázky na opakování.

RJ - Čtení uč. str. 78 - 79, abeceda.9. A

ČJ – str. 64 - 65 – Souvětí souřadné – cv. 2 – vypsat významové poměry mezi hlavními větami a spojovací výrazy – cv. 3. vypracuj do sešitu M – procvičování desetinná čísla z PL // soustava dvou rovnic – str. 53 – cv. 1 - 7 AJ – PS – str. 74 – překlad do školního sešitu RJ – lekce 5 str. 50 - 53 učebnice, PS – str. 45 - 47 lekce 5 P – odpovědi na otázky ze str. 82 do sešitu, Regionální geologie – výpis geologická mapa F – plynné planety - Saturn CH – Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Pracovní list - vitamíny, děje. Z – Země olympijských her – učebnice str. 106 – 108 do sešitu opsat modré rámečky a naučit se. D - Budování socialismu v ČSR (uč. str. 88-91), zápis fialový rámeček na straně 91.

9. B

ČJ – učebnice str. 52 – 53 (Věta a souvětí) na str. 53 opsat žlutý

rámeček do sešitu a naučit. Do sešitu popiš cestu do školy a

použij souvětí.

M – Lineární rovnice se zlomky (odkaz – YouTube M8 Lineární

rovnice se zlomky) Napiš do sešitu.

P - Vnější geologické děje – str. 54 -55 (1. Zvětrávání, 2. Působení

zemské gravitace) Udělej výpisky do sešitu.

Z - Země olympijských her – učebnice str. 106 – 108 do sešitu opsat

modré rámečky a naučit se.

D - Nová látka: Budování socialismu v ČSR (uč. str. 88-91), zápis

fialový rámeček na straně 91.

F - Saturn - uč. str. 104 (výpisky)

CH - Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Pracovní list –

vitamíny, děje.

RJ - UČ str. 54-56 PS str. 48-4, l. 5 vypsat nová slova do sešitu (umět slovíčka l.4) , PS - l. 5 str. 45-47 včetně

AJ - UČ str.108 - 109, PS str. 83 - 84, l. 7 slovíčka umět uč. do str. 107 včetně, PS - do str. 83 včetně
189 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR