Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 2. stupeň ZŠ (15. 3. - 19. 3.)

Aktualizace: dub 8

6. A

ČJ

Čtení: čítanka str. 92 – 98 + učit se básničku str. 98

Sloh: projít str. 48, u cv. nahoře vhodně doplnit, kluci cv. 8a, holky cv. 8b

Mluvnice: pokračování v zájmenech, str. 59 – Skloňování zájmen. Cvičení si jen projít ústně, písemně vypracovat 5a/ str. 60

M

Geometrie – měření úhlů – jednotky

Doporučuji shlédnout video, tam je vše hezky vysvětleno. Následně vypracovat zelené cv. 4/str. 43 a levou stranu učebnice a podle návodu zkusit násobení cv. 1 a 2/ str. 46 https://www.youtube.com/…_XM

OV - Pročíst kapitolu Násilí na dětech /str. 42 a podle rámečku dole udělat zápis

F - shlédnout doporučená videa jako úvod do kapitoly Magnetické vlastnosti látek https://www.youtube.com/…9r0

https://www.youtube.com/…sBc

P - kapitola Měkkýši, str. 10, 11, udělat zápis podle tabulky str. 11

Doporučuji shlédnout následující video https://www.youtube.com/…J8o

Z - pročíst kapitolu Lidé v Africe str. 13, 14 a podle modré tabulky str. 14 udělat zápis

AJ - 10. lekce – konverzační a mluvnická cvičení str. 98 – 99, pracovní sešit str. 48 - 50

D – str. 77 - 85 přečíst. Zápis - žlutý rámeček na straně 85 dole - práce na 2 týdny6.B

ČJ - mluvnice - přídavná jména přivlastňovací str. 52, napsat str. 52/cv.11 b), cv.13, 14, 15

sloh - osnova - popis osoby, práce na 2 týdny

čtení - četba knihy

M - aritmetika - naučit se násobilku (učivo 2. a 3.třídy) - pokračovat

geometrie - opakovat úhly

AJ - 10. lekce – konverzační a mluvnická cvičení str. 98 – 99, PS str. 48 - 50

F - Měření teploty str. 52 - 60 - výpisky, připravit na test, práce na 2 týdny

Z - Lidé v Africe - výpisky 13 – 14

P - ŘÍŠE: živočichové, kmen členovci str. 14 – výpisky

D - Strana 77 - 85 přečíst. Zápis - žlutý rámeček na straně 85 dole - práce na 2 týdny7. A

ČJ - Příslovce – písemně str. 40/cvič. 8, stupňování příslovcí (uč. str. 40-41 + pracovní list zaslán na mailovou adresu žáků)

M - Poměr (uč. str. 45-46 + pracovní list zaslán na mailovou adresu žáků)

AJ - 8. lekce – učebnice str. 104-105, pracovní sešit str. 64-65

RJ - 9. lekce – učebnice str. 25, pracovní sešit str. 24-25

D - Vypracování pracovních listů (pracovní listy zaslány na mailovou adresu žáků)

F - Newtonovy zákony – zákon setrvačnosti (video, zápis bude zaslán na mailovou adresu žáků) https://www.youtube.com/…Q8w

P - Semenné rostliny (uč. str. 11-12) – přečíst, zápis učiva a úkol bude zaslán na mailovou adresu žáků

Z - Lesy (uč. str. 71-72) – přečíst, zápis (modrý rámeček)7.B

ČJ – Časování sloves, Uč. str. 33/cv. 14, 15, uč. str. 34/cv. 16, 18, u cv. 21 doplnit pouze i / y , í/ý

M – Opakování učiva, PS – str. 8/cv. příklady 1 – 5, učebnice str. 43/cv. 2 / a,b,c,

další cvičení 3/ a,b

AJ – L.8. str. uč. 104 – 105, PS – 64 – 65

RJ – L.9. str. 24 -25, PS – L.9 / str. 25

D – stejné zadání jako u tř. 7. A. (vypracování PL)

F – Skládání sil různého směru (dle možností narýsovat velikost výslednice – učebnice str. 28), přečíst další kapitoly z uč. 29 (Rozkládání sil + Rovnováha sil)

Z – Pardubický kraj, uč. str. 73 -74 (zápis modrý rámeček)

P – Tropický deštný les, str. 76 -78 /zápis ze str. 78/ zelený rámeček dole/

OV – Základní lidská práva, uč. str. 31 – 34 (přečíst)8.A

ČJ - Str. 61/1,2 ústně, 3 písemně, str. 62/5a,b, 6, 8 písemně, str. 62/4,7,9 ústně

M - násobení mnohočlenu mnohočlenem, str. 59-61

Písemně str. 59/1,2,3,4

Písemně 60/1,2, str. 61/1,4

RJ - Čtení pohádek, učebnice str. 75-7, abeceda

AJ - Použití slova nějaký (some/any), křížovka, PS str. 65/2,3

Z - Nearabské státy jihozápadní Asie, str. 50-52, výpisky

P - Smyslová soustava, funkce, zrak, stavba oka, str. 85-87, výpisky

D - Testy USA, 2. fáze průmyslové revoluce, testy budou na e-mailu

F - Zvuk, vnímání zvuku, hlasitost, lidské ucho

Opakování

CH - Vzduch, kyslík, skleníkový efekt,kyselé deště,ozon, výpisky str. 30-338. B

M - Mnohočleny – násobení mnohočlenu mnohočlenem

ČJ - Opakování učiva – větné členy

Souvětí podřadné – druhy vedlejších vět

AJ - Použití slova nějaký (some / any) + křížovka PS str. 65/2,3

Z - Nearabské státy jihozápadnÍ Asie (výpisky do sešitu dle instrukcí)

P - Smyslová soustava – funkce, zrak (uč. str. 85 – 87)

RJ - Čtení pohádek uč. Str. 75 – 77

Abeceda

D - Druhá fáze průmyslové revoluce – test – doplnění, odpovědi na otázky

F - Opakování probraného učiva (zvuk - vnímání zvuku, hlasitost – stavba lidského ucha)

CH - Vzduch, kyslík. Skleníkový efekt, kyselé deště, ozon (výpisky str. 30 – 33)


9. A


ČJ – str. 63-64 – Věty vedlejší souhrnná cvičení – cv.1., 2. a 3. vypracuj do sešitu M – procvičování zlomky PL – soustava dvou rovnic – str. 51/ 1-6 vypracovat do sešitu AJ – hodiny – uč. str. 92 – PS str. 72 RJ – lekce 5 str. 50–53 učebnice, PS – str. 45-47 lekce 5 P – čtvrtohory – str. 82 – video, výpis z učebnice F - PLYNNÉ PLANETY - JUPITER – prohloubení učiva (videa) CH – Chemické reakce a děje - přečíst, výpisky str.48 - 49 Z – strana 103 - 105 ,, Země Římské říše“ přečíst a opsat modré rámečky do sešitu D - Zánik koloniálních říší - strana 83, zápis - fialový rámeček dole. Československo na rozcestí - strana 84 - 87, zápis fialový rámeček strana 87.

9.B

ČJ – učebnice str. 49 – 51 (Přímá a nepřímá řeč) přečíst, vypracuj úkol ze strany 49 dole modře napsané. Nejméně 1 strana formát A4. Pošli v souboru do emailu.

M – Lineární rovnice ( odkaz: ,, YouTube – Rovnice pro začátečníky“ zkoušet si příklady do sešitu.)

AJ - l. 7 slovíčka umět uč. do str. 107 včetně, PS - do str. 83 včetně

RJ- l.5 vypsat nová slova do sešitu (umět slovíčka l.4) , PS - l.5 str. 45-47 včetně

P – Vyvřelé (magmatické) horniny str. 52 – 53 Opiš do sešitu zelený rámeček a vypiš: ,,Hlubinné horniny a výlevné horniny“

Z – str. 103 - 105 ,, Země Římské říše“ přečíst a opsat modré rámečky do sešitu

CH - Chemické reakce a děje - přečíst, výpisky str. 48 – 49

F – opakovat – Astronomie

D - Zánik koloniálních říší - strana 83, zápis - fialový rámeček dole.

Československo na rozcestí - strana 84 - 87, zápis fialový rámeček strana 87.215 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR