Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 2. stupeň ZŠ (6. 4. - 9. 4.)

6.A

ČJ

Sloh: napsat recept – suroviny a postup práce, jakýkoliv oblíbený (slané, sladké, třeba i příprava polévky…)

Mluvnice: ústně projít cv. 5a, b, c/ str. 61

Na str. 62 začít Můj, tvůj, svůj, cv. 1, 2 tabulku 3/62, cv. 6 a 7/str. 63 ústně

Písemně cv. 4 a 5/62 a cv. 8/str. 63

- pokračovat v úkolech z minulého týdne

M - opakování dělení desetinných čísel

Dělení desetinným číslem (dělence i dělitele vynásobíme nejdřív 10, 100, 1000 a dále dělíme číslem přirozeným – učebnice str. 58) - pokračovat v úkolech z minulého týdne

AJ - 12. lekce – I do what I can. – slovní zásoba str. 104 - 105, přeložit věty, PS str. 54 - 55

Z - Opakování podle PS

P - Hlavonožci, str. 12, přečíst kapitolu a zapsat podle tabulky dole - pokračovat v úkolech z minulého týdne

OV - kapitola Žiji v obci str. 45 a 46, do sešitu udělat nadpisy - pokračovat v úkolech z minulého týdne

F - Dočíst str. 10 a 11 ještě k Magnetu a přečíst si novou kapitolu Síla - pokračovat v úkolech z minulého týdne

D - Římská republika. Strana 92-93. Zápis žlutý rámeček dole na straně 93

Římská republika - pracovní list

Římská republika - pracovní list
.docx
Download DOCX • 13KB


6.B

ČJ - mluvnice - zájmena str. 56 - 57 , naučit se růžovou tabulku na str. 57

sloh - dopis kamarádovi, jak trávím čas v nouzovém stavu, pokračovat v práci z minulého týdne

čtení - báseň Modlitba – čítanka str. 130 - naučit

M - aritmetika - naučit se násobilku (učivo 2. a 3. třídy) – pokračovat

geometrie - opakovat

AJ - 12. lekce – I do what I can. – slovní zásoba str. 104 - 105, přeložit věty, PS str. 54 - 55

F - Magnetické vlastnosti látek – magnety, magnet a jeho póly str. 1 – 4, 2. díl

učebnice - pokračovat

Z - SEVERNÍ AFRIKA - Arabská Afrika, výpisky str. 17 – 19

P - ŘÍŠE: živočichové, kmen členovci, podkmen korýši – výpisky str.17

D - Římská republika. Strana 92-93. Zápis žlutý rámeček dole na straně 93

Římská republika - pracovní list.docx

Římská republika - pracovní list
.docx
Download DOCX • 13KB


7. A

ČJ - Částice (str. 45)

M - Přímá úměrnost (str. 54 - 55)

AJ - Učebnice str. 108, pracovní sešit str. 68

RJ - Učebnice str. 30-31, pracovní sešit str. 24 - 25

D - Habsburkové na českém trůně (str. 97 - 100), zápis str. 100 - červený rámeček dole, vypracovat pracovní list (bude zaslán na žákův email)

F - Třecí síla (str. 37 - 40) – přečíst, do sešitu zápis

P - List (str. 18 - 19) – přečíst, do sešitu výpisky (funkce listu, vnitřní stavba listu, vnější stavba listu) + nakreslit list platanu a popsat jeho vnější stavbu (str. 19, obr. nahoře)

Z - Vybrat si zajímavé místo (např. hrad, zámek, město, oblast turistiky, …) v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji a krátce o něm napsat (využít internet)7.B

ČJ – Téma : Stupňování příslovcí, uč. str. 40/zápis žlutý rámeček, pouze zapsat 1.,2.,3. stupeň (konec zápisu do slova – nejvýše ), uč. str. 4/cv. 11, 12, 13, 14

M – Téma : Poměr, uč. str. 47/zápis – levý sloupec

Rozšiřování a krácení poměrů, cv. str. 47 /1.,2., 3.

AJ – uč. str. 108, PS str. 68

RJ – uč. str. 30 – 31, PS str. 24 – 25

D – Téma : Habsburkové na českém trůně

Str. 97 – 100, zápis ze str. 100 (červený rámeček) + PL

Z – Téma : Kraj Vysočina, uč. str. 78 – 79

Zápis ze str. 79/Zapamatuj si…

P– Téma : Lesy mírného pásu, uč. str.85/zápis – zelený rámeček + odpovědi na otázky 1.,2.

OV – Téma : Kultura a umění, uč. str. 40 – 42, zápis ze str. 42 (modrý rámeček)

F - Téma : Pohybové účinky síly, str. 35 – 37, samostatná práce – samostatný zápis/pomůcka – ztluštělé písmo


8.A

Čj - Souvětí - opakování, str. 65-66

M - Druhá mocnina dvojčlenu, mnohočleny- vzorce, str.63-64

RJ - učebnice str. 81-82

AJ - lekce 8, úvodní text, četba a překlad, nová slovní zásoba

D - opakování - svět ve 2. polovině 19.st.

Z - Jižní Asie - Indie, str. 55-57

P - Hmat, str. 91 - výpisky, písemně odpovědět na otázky str.91/1,2,4,5

CH - Vzduch, voda - opakování

F - Zvukové jevy - opakování a upevňování učiva


8.B

D - svět ve 2. polovině 19. století (pracovní list)

ČJ - Vedlejší věta vložená do věty hlavní

Tvoření slov – odvozování, skládání

M - Násobení mnohočlenů

Mnohočleny – odstranění závorek, roznásobení

AJ - PS str. 70

Lekce 8 – čtení, překlad, nová slovní zásoba

CH - Vzduch, voda – opakování učiva

F - Zvukové jevy – upevňování učiva

P - Hmat, str.91, výpisky, odpovědět na otázky 91/1,2,4,5

Z - Indie – výpisky dle poslaných instrukcí

RJ - Učebnice str. 81 - 82

9. A

ČJ – str. 66 – Souvětí souřadné – cv. 5 a 6 –vypracuj do sešitu M – dokončit PL a zopakovat počítání procent, dokončit str. 53 AJ – PS – str. 76 - 77 – vypracuj s pomocí učebnice RJ – dodělat lekce 5 uč. a PS P – dokončit str. 86 – výpis Západní Karpaty – napsat odpovědi na otázky str. 86 – 1-6 do sešitu F – opakování – ASTRONOMIE (Sluneční soustava, planety) CH – Chemické reakce a děje – opakování Z – Zeměpis – učebnice str. 112, Alpské země“ výpisky do sešitu D – Vztahy mezi Východem a Západem v době studené války, strana 92-94. Zapsat fialový rámeček ze strany 94

9.B

ČJ – učebnice str. 58 – 59, rozlišování vedlejších vět podmětných a předmětných

Literatura – Povinná četba (K. Čapek, A. Jirásek) – čtenářský deník

M– Lineární rovnice se zlomky odkaz: YouTube – ZŠ Štípa výuka

Psát do sešitu.

RJ – uč. a PS dodělat lekci 3

AJ – uč. a PS dodělat lekci 7

P – Opakování – Činnost vody, moře ,větru, člověka

Z - učebnice str. 112 ,, Alpské země“

CH - Chemické reakce a děje - opakování

D -Vztahy mezi Východem a Západem v době studené války,

strana 92-94. Zapsat fialový rámeček ze strany 94. V příloze posílám

pracovní list.

F – opakování - ASTRONOMIE (Sluneční soustava, planety)


202 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše