Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 1. stupeň ZŠ (6. 4. - 9. 4.)

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení Ž, ž, čtení textu s porozuměním

Psaní – písmeno h, H, T

M – odčítání a sčítání do 20 bez přechodu desítky, jednotka délky 1 metr

PRV – počasí na jaře, domácí zvířata a jejich mláďata


2. třída

2. třída

ČJ - Písmeno ž – výslovnost, psaní, skládání slov a čtení

M - Jednoduché početní operace, geometrické obrazce

PRV - Živočichové – životní potřeby a projevy

4. třída

ČJ - Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov

Čtení jako zdroj informací

M - Procvičování známých početních operací

Kvádr, krychle – prostorové útvary

- Pole – rostlinstvo – druhy, význam

VL - Velkomoravská říše – časový sled událostí

AJ - shrnutí 11. lekce, pracovní sešit- str.84 – 85

3. třída

ČJ - opakování a procvičování učiva pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, předložky) pády a pádové otázky Čtení Čítanka str. 130-134 M - opakování a upevňování učiva při sčítání a odčítání do 1000 násobení a dělení do 100 zaokrouhlování desítek a stovek AJ - opakování lekcí 21 a 22 PRV - Rovnováha v přírodě / Ochrana přírody VV/PV - jarní rostlina - dle vlastního výběru (tulipán, narciska, sněženka,...)


5. třída

ČJ – slovesný způsob – oznamovací, čas přítomný a budoucí, uč. Str. 88 – 91, pokračovat ve čtení knihy

M – desetinná čísla, str. 34 – 36, porovnávání desetinných čísel, str. 42

IVP – násobilka 5

VL – cestujeme po Evropě, str. 46 – 50

– smyslová soustava, str. 54 – 55

AJ - shrnutí 10. lekce, pracovní sešit - str. 62 - 63


46 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše