Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 1. stupeň ZŠ (29. 3. - 31. 3.)

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení písmen Č č

Písanka– nácvik psaní C, Z – opis, přepis

M – odčítání do 20 bez přechodu desítky typu (15 – 4)

PRV – Velikonoce – zvyky, tradice


2. a 4. třída

2.ročník

ČJ - Slavíme Velikonoce

Psaní slov, čtení jednoduchých textů

M - Velikonoční počítání

Procvičování sčítání a odčítání

PRV - Velikonoce – zvyky, tradice

4.ročník

ČJ - Vyjmenovaná slova, slovní druhy

M - Jednotky objemu, jednotky času

- Velikonoce – svátky jara

Opakování učebnice str. 61, PS str. 30

VL - Staří Slované

AJ - učebnice str.95, I don't like...nemám rád, procvičování str.96 - 97- čtení a překlad, pracovní sešit str.83 - 84


3. třída

ČJ - opakování a upevňování učiva

vyjmenovaná slova a slova příbuzná

slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa)

pády a pádové otázky

Čtení - čítanka str. 128 - 129

M - opakování a upevňování učiva

násobení a dělení do 100

písemné sčítání a odčítání do 1000

zaokrouhlování desítek a stovek

AJ - lekce 22

PRV - Rozmanitost života v přírodě/ Ochrana přírody

VV/PV tématika Velikonoc5. třída

ČJ – slovesa, slovesný způsob, str. 85 – 87

M – desetinná čísla, str. 32 – 33

IVP – násobilka 4, str. 49 – 50

VL – Rakousko, str. 43 – 45

– Nervová soustava, str. 52 – 53

AJ - učebnice str.88 - 89, čtení a překlad, zapsat si slovíčka str.89, pracovní sešit str. 60 - 61


11 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR