Vyhledat
  • editormochovska

Plány učiva 1. stupeň ZŠ (15. 3. - 19. 3.)

Aktualizace: dub 8

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení písmen B, b

Písanka– nácvik psaní R, au – přepis, opis

M – odčítání do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy, počítání s penězi

PRV – roční období, práce na zahradě, nářadí


2. a 4. třída

2. třída

ČJ – písmenko h

Čtení, psaní, skládání slov

M – sčítání a odčítání v oboru do 20

PRV – roční období, měsíce, dny


4. třída

ČJ – vzory podstatných jmen rodu mužského – předseda, soudce

M – pracovní listy –jednotky hmotnosti, násobení, dělení

– okolí lidských obydlí

VL –Jak měříme čas a poznáváme dějiny

AJ napsat si slovíčka 11.lekce, přečíst si článek str.92, prac. sešit - str.803. třída

M - pamětné procvičování násobkových řad do 100

písemné sčítání a odčítání do 1 000

slovní úlohy v učebnici na str. 27 a jednotky hmotnosti

ČJ- řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z

rozlišování slovních druhů (podstatná jména a přídavná jména, zájmena)

u podstatných jmen určování čísla (jednotné, množné) a rodů (mužského, ženského a středního)

zájmena ukazovací (ten, ta, to, ty, ti) a osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona)

Čítanka - str. 125-127

PRV - živočichové - bezobratlí (hmyz)

AJ - časování sloves to be, to have


5. třída

ČJ – skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

M – písemné dělení dvojciferným dělitelem, počítáme s velkými čísly

IVP – násobení a dělení číslem 2

VL – ČR součást Evropy, Slovensko

– Trávicí soustava

AJ - napsat si slovíčka 10.lekce, přečíst článek stř.84, prac.sešit - str.58

34 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR