Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 7.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA ZŠS – 7.


Věcné učení: péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim

S I:

1.roč.: Čt: slabikář; procvičovat téma hračky

Ps: dolní oblouk

M: + - v oboru do 3

3. roč.: Čt: téma zelenina I. nové věty - procvičovat

Ps: spojování bodů čárou

M: + - v oboru do 4

4. roč.: Čt: glob.čtení

Ps: grafomotorické cviky

M: číslice 1, 2


S II:

1. roč.: Čt: čtení obrázkových vět, jednoduché říkanky

Ps: písmeno i, dolní oblouk, vlnovky

M: číslice 1 – psaní, přiřazování správného počtu prvků - procvičování

2. roč.: Čt: globální čtení; procvičování čtení jednotlivých hlásek, vyprávění podle obrázků

Ps: dolní zátrh

M: porovnávání číslic

4. roč.: Čt: čtení tiskacích hlásek, práce s časopisy; globální čtení

Ps: opis, přepis jednoduchých textů, tiskací písmena; grafomotorické cviky, dolní zátrh

M: počítání po desítkách, násobení 2, tvoření skupin prvků do 7

S III:

3. roč.: Čt: sestavování vět doplněných obrázkem

Ps: nácvik psaní hůlkovým písmem

M: orientace v číselné řadě do 10

4. roč.: Čt: tiché čtení- zkusit, poslech textu s uvědoměním

Ps: psací písmeno p-psací, tiskací, p ve slovech

M: vážení předmětů, počítání po 10 do 100 s názorem a zpaměti, + - do 20


S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: opis slov: mete, motá, válí, vata; hůlkové písmo, opis slov

M: počítání po jednotkách 100; sčítání v oboru do 9

5. roč.: Čt: slabikář, čítanka

Ps: psací písmena m i a j e s l O u ; vyjmenovaná slova po L

M: slovní úlohy; kolmice a rovnoběžky

6. roč.: Čt: slabikář, slabiky MA ME MI

Ps: procvičování hůlkových písmen

M: porovnávání čísel v číselné řadě do 5

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: vyjmenovaná slova; psací písmena d, D

M: stupeň úhlu, úhloměr; počítání do 20 s přechodem přes 10

ČaS, ČaP: viz S VI - 7. roč


S V:

4. roč.: Čt: glob. Čtení, věty typu TO je…

Ps: li

M: počítání v oboru do 4

5. roč.: Čt: slabikář; glob. čtení

Ps: podpis hůlkovým písmem,C, n – slova

M: počítání v oboru do 100

9. roč.: Čt: čítanka

Ps: přepis a opis

M: prostorové útvary

ČaS: Den osvobození

ČaP: voda pitná, užitková, odpadní

10. roč.: Čt: glob. čtení

Ps: procvičování

M: číselná řada do 50

ČaS: Den osvobození

ČaP: význam rostlin, jejich ochrana

6. roč. ZŠ: ČJ: shoda podmětu s přísudkem

AJ: procvičování slovíček a frází

M: zlomky – zápis a čtení

D, Z, Př, F, Ov: procvičování učiva


S VI:

7. roč.: Čt: procvičování slov s hláskami V T S J

Ps: psací ji, ju, je, jeli¨

M: počet do 20

ČaS: zdraví – Svátek, práce, Den osvobození, Den matek

ČaP: jedovaté rostliny

9. roč.: Čt: procvičování slov s hláskami V T S J, čtení krátkých textů

Ps: psací č, opisy a přepisy, grafomotorická cvičení

M: počet do 15; jednotky hmotnosti, délky, času, objemu

ČaS: Svátek, práce, Den osvobození, Den matek

ČaP: nebezpečné látky a manipulace s nimi

10. roč.: Čt: čtení krátkých textů

Ps: opisy a přepisy, procvičování velkého psacího Š L Z, jména spolužáků, adresa

M: početní operace do 100, jednotky hmotnosti, délky, času, objemu

ČaS: Svátek, práce, Den osvobození, Den matek

ČaP: plasty-výroba, použití, likvidace0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR