Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 6.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva ZŠS – 6.


Věcné učení: lidské tělo, části lidského těla

S I:

1.roč.: Čt: slabikář; procvičovat téma hračky

Ps: dolní oblouk

M: + - v oboru do 3

3. roč.: Čt: téma zelenina I. nové věty

Ps: spojování bodů čárou

M: + - v oboru do 4

4. roč.: Čt: glob.čtení

Ps: grafomotorické cviky

M: číslice 1, 2

S II:

1. roč.: Čt: procvičování

Ps: písmeno i

M: číslice 1 – přiřazování správného počtu prvků

2. roč.: Čt: globální čtení; procvičování

Ps: boční klička

M: procvičování tvoření skupin do 4

4. roč.: Čt: čtení jednoduchých textů

Ps: opis, přepis jednoduchých textů, boční klička

M: procvičování počítání po desítkách, tvoření skupin do 7

S III:

Procvičování dříve zadaného učiva. Práce zadána e-mailem a telefonicky.


S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: přepis psacích písmen m i a j e s l O u

M: počítání po desítkách do 100

5. roč.: Čt: slabikář, čítanka

Ps: psací písmena A O M V ; vyjmenovaná slova po B – procvičování

M: rýsování přímky a úsečky; rozklad čísel do 20, počítání s penězi

6. roč.: Čt: slabikář, slabiky MA ME MI

Ps: procvičování hůlkových písmen

M: číslice 5, množství do 5, číselná řada-procvičování

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: vyjmenovaná slova; psací písmena l, L

M: úhel, velikost úhlu, úhloměr; počítání do 20 s přechodem

ČaS, ČaP: viz S VI - 7. roč


S V:

4. roč.: Čt: glob. čtení

Ps: li

M: počítání v oboru do 4

5. roč.: Čt: slabikář; glob. čtení

Ps: li, C, n – slova

M: počítání v oboru do 100

9. roč.: Čt: čítanka

Ps: přepis a opis

M: slovní úlohy

ČaS: svátek práce

ČaP: nebezpečné látky, práce s nimi

10. roč.: Čt: glob. čtení

Ps: procvičování

M: číselná řada do 50

ČaS: svátek práce

ČaP: léčivé a jedovaté rostliny

6. roč. ZŠ: ČJ: shoda podmětu s přísudkem

AJ: procvičování slovíček a frází

M: zlomky

D, Z, Př, F, Ov: procvičování učiva


S VI:

7. roč.: Čt: procvičování slov s hláskami V T S J

Ps: psací j

M: počet do 20

ČaS: zdraví – nemoc, karta pojištěnce

ČaP: využití zeleniny, léčivé byliny

9. roč.: Čt: procvičování slov s hláskami V T S J, čtení krátkých textů

Ps: psací č, opisy a přepisy, grafomotorická cvičení

M: počet do 15, násobilka 9, odčítání do 4

ČaS: práva dítěte a jejich ochrana

ČaP: základní vlastnosti látek (skupenství, rozpustnost, barva, kujnost…)

10. roč.: Čt: čtení krátkých textů

Ps: opisy a přepisy, procvičování velkého psacího Š L Z

M: početní operace do 100, násobky 2, 5, 9, 10, použití platidla

ČaS: volný čas a jeho trávení – zájmové činnosti, kutilství

ČaP: zástupci skupin živočichů, chov hospodářsky významných živočichů

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR