Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 5.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva ZŠS – 5.

Věcné učení: ochrana přírody, chování v přírodě, péče o životní prostředí

S I:

1. roč.: Čt: Slabikář; nové téma na glob. čtení-hračky

Ps: ostrý obrat

M: + - v oboru do 3

3. roč.: Čt: nové věty k tématu zelenina I.

Ps: spojování bodů

M: + - v oboru do 4

4. roč.: Čt: procvičovat glob. čt.

Ps: grafomotorické cviky

M: číslice 1, 2

S II:

1. roč: Čt: pojmenovávání předmětů na obrázku

Ps: opakovat psací písmeno i, šikmé čáry

M: číslice 1, pojmy krátký, dlouhý

2. roč.: Čt: globální čtení, vyhledávání obrázků podle diktátu

Ps: grafomotorické cviky, boční klička

M: porovnávání číslic, tvoření skupin do číslice 4

4. roč.: Čt: čtení jednoduchých textů, práce s dětskými časopisy, poslech krátkých říkanek

Ps: opis, přepis jednoduchých textů;, grafomot. cviky, boční klička

M: počítání po desítkách-jednoduché příklady; tvoření skupin do čísla 7, určování počtu

S III:

3. roč.: Čt: čtení krátkých vět, slabikář

Ps: hůlková písmena – jméno; Š I E UM V L

M: číselná řada do 10 s názorem, diktát číslic, manipulace s penězi

4. roč.: Čt: hlásky T t Y yS s J j P p; poslech a reprodukce textu; slabikář

Ps: n ve slovech

M: manipulace s bankovkami, porov. hodnoty: více – méně; porovnávání a rozklad čísel do 10

S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: písmena A O M U

M: procvičování

5. roč.: Čt: slabikář, čítanka

Ps: vyjmenovaná slova po B; slova s písmenem s, j

M: numerace do 1000; rozklad čísel do 20, počítání s penězi, určování času

6.roč.: Čt: slabikář, procvičování slabik MA ME MI

Ps: procvičování hůlkových písmen

M: číslice 5, množství do 5, číselná řada do 5

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: procvičování pravopisu, vyjmenovaná slova; psací písmena s S š Š

M: dělení dvojciferným dělitelem, + - do miliónu; počítání do 20 s přechodem přes 10

ČaS a ČaP viz 7. ročník ve třídě S VI

S V:

4. roč.: Čt: globální čtení

Ps: slabika le

M: počítání v oboru do 4

5. roč.: Čt: globální čtení, slabikář

Ps: le, n, C

M: počítání v oboru do 100

9. roč.: Čt: čítanka

Ps: přepis a opis

M: práce s kalkulačkou

ČaS: lidská práva

ČaP: vlastnosti látek

10. roč.: Čt: globální čtení

Ps: procvičování

M: číselná řada do 50

ČaS: banka, spořitelna

ČaP: využití a zpracování zeleniny

6. roč. ZŠ: ČJ: shoda podmětu s přísudkem

AJ: procvičování slovíček a frází

M: násobení 10, 100, 1000

D, P, Z, F, Ov: procvičování učiva

S VI:

7. roč.: Čt: procvičování slov s hláskami V T S J

Ps: psací slabiky li, lu

M: počet do 20

ČaS: pošta a její význam, posílání dopisů, balíků, složenky

ČaP: zelenina – poznávání, využití

9. roč.: Čt: slova s písmeny V T S J, čtení krátkých textů

Ps: psací r, opis, přepis; grafomotorická cvičení

M: počet do 15; násobilka 9; odčítání v oboru do 4

ČaS: lidská práva, diskriminace

ČaP: optické přístroje: lupa, brýle, dalekohled, mikroskop

10. roč.: Čt: čtení krátkých textů

Ps: opis, přepis, procvičování velkého psacího S L Z

M: početní operace do 100, násobky 2, 5, 10, 8, použití platidla

ČaS: soudy a jejich význam

ČaP: houby jedlé, jedovaté, 1. pomoc při otravě

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR