Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 4.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva ZŠS – 4.

Učivo lze procvičovat online např. na těchto odkazech:

https://vcelka.cz

https://ct.edu.cz

https://skolakov.eu

Věcné učení: Velikonoce, velikonoční tradice a zvyky

S I:

1. roč.: Čt: pokračovat ve čtení ze slabikáře, procvičovat stávající témata globálního čtení

Ps: ostrý obrat – procvičovat

M: vzestupná a sestupná číselná řada do 3

3. roč.: Čt: procvičovat stávající témata globálního čtení

Ps: spojování výrazných bodů čárou

M: číselná řada do 4

4. roč.: Čt: procvičovat stávající témata globálního čtení

Ps: šikmé čáry

M: číslice 1, 2 – přiřazování správného počtu prvků


S II:

1. roč.: Čt: čtení obrázkových vět se spojkami a, i, práce s dětskými časopisy

Ps: opakovat písmeno i, nácvik písmena a, dolní oblouk

M: číslice 1 – psaní a přiřazování správného počtu prvků

2. roč.: Čt: procvičovat stávající témata globálního čtení, opakovat jednotlivé hlásky

Ps: tečky, kolečka, kapky

M: číslice 5 – přiřazování správného počtu prvků

4. roč.: Čt: jednoduché texty, dětské časopisy; procvičování stávajících témat globálního čtení

Ps: opis jednoduchého textu, velká písmena; tečky, kapky, rovné čáry

M: počítání po desítkách, příklady;přířaz. prvků k číslicím 1-7, číselná řada do 10


S III:

3. roč.: Čt: slabikář, dětské knihy, časopisy

Ps: písmena A E I O U M, diktát písmen

M: procvičovat stávající učivo

4. roč.: Čt: slabikář, dětské knihy, časopisy

Ps: opis a diktát slov ze slabikáře, skládání vět z písmen

M: procvičovat stávající učivo


S IV:

4. roč.: slabikář

Ps: psací písmena A O M V

M: procvičování

5. roč.: Čt: čítanka, slabikář

Ps: slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; psaní písmene t y s + slova a slabiky

M: procvičování

6. roč.: Čt: slabikář

PS: procvičování hůlkových písmen

M: procvičování

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: procvičování pravopisu;, psaní psacích písmen T f F

M: dělení dvojciferným dělitelem; měření na metry, vážení na kilogramy

ČaS a ČaP viz 7. roč. v S VI


S V

4. roč.: Čt: globální čtení

Ps: l, le

M: počítání v oboru do 4

5. roč.: Čt: globální čtení; slabikář

Ps: l, le, n, C

M: počítání v oboru do 100

9. roč.: Čt: čítanka

Ps: opis a přepis

M: zaokrouhlování

ČaS: Velikonoce

ČaP: lupa, brýle, dalekohled

10. roč.: Čt: globální čtení

Ps: procvičování

M. číselná řada do 50

ČaS: Velikonoce

ČaP: zelenina

6. roč. ZŠ: ČJ: časování sloves

AJ: procvičování slovíček a frází

M: zaokrouhlování

D, P, Z: procvičování a opakování


S VI:

7. roč.: Čt: procvičování slov s hláskami V T S J

Ps: procvičování psacího l, le

M: počet do 20

ČaS: velikonoční zvyky a tradice

ČaP: květiny zahradní a pokojové

9. roč.: čtení slov s hláskami V T S J, čtení krátkých textů

Ps: psací r, opis, přepis; grafomotorická cvičení

M: počet do 15, násobilka 9, odčítání v oboru do 4

ČaS: velikonoční zvyky a tradice

ČaP: vnímání světla, ochrana zraku

10. roč.: Čt: čtení krátkých textů

Ps: opis, přepis, procvičovat velké psací S L Z

M: početní operace do 100, násobky 2, 5, 10, 8, použití platidla

ČaS: velikonoční zvyky a tradice

ČaP: hospodářsky významné rostliny, léčivé byliny

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR