Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva - ZŠS - 3.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva ZŠS - 3.


Téma pro věcné učení 1. stupeň: les, chování v lese

S I:

1. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení, resp. sestavování a čtení slabik a slov

Ps: procvičovat grafomotorické cviky

M: procvičování číselné řady do 3

3. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení

Ps: procvičovat grafomotorické cviky

M: procvičování číselné řady do 4

4. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení

Ps: procvičovat grafomotorické cviky

M: číslice 1,2

S II:

1. roč.: Čt: hláska a, i jako spojka mezi obrázky

Ps: grafomotorické cviky, písmeno i

M: číslice 1, 2

2. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení, resp. slabikář

Ps: procvičovat grafomotorické cviky

M: numerace v oboru do 5

4. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení, resp. čtení jednoduchých textů

Ps: opis vět, grafomotorické cviky

M: procvičování násobků 2, písemné sčítání; + - v oboru do 7, čísel. řada do 10

SIII:

Úkoly zadány individuálně 30.3.

S IV:

4. roč.: Čt: slabikář

Ps: hůlkové písmo, opis, přepis, resp. procvičování psacího písma

M: + - v oboru do 9, resp. do 20

5. roč: Čt: čítanka, resp. Náš slabikář

Ps: procvičovat psací písmeno b

M: + - v oboru do 20, resp. 1000

6. roč.: Čt: slabikář

Ps: procvičování hůlkových písmen

M: + - v oboru do 4

7. roč.: Čt: čítanka

Ps: procvičování pravopisu, resp. procvičování psaní velkých písmen

M: procvičování dělení jednociferným číslem; + - v oboru do 100

ČaS a ČaP viz 7. roč. v S VI

S V:

4. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení

Ps: číslice 1

M: + - v oboru do 4

5. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení + Náš slabikář

Ps: l, b, j + slabiky a slova

M: počítání v oboro do 100

9. roč.: Čt: čítanka

Ps: opis a přepis

M: zaokrouhlování

ˇ ČaS, ČaP: opakování učiva

10. roč.: Čt: procvičovat témata globálního čtení

Ps:procvičování

M: číselná řada do 50

ČaS, ČaP: opakování učiva

6. roč. ZŠ: ČJ: časování sloves

AJ: časování sloves procvičování slovíček a frází

M: zaokrouhlování

D, Z, Př, F, Ov: opakování učiva

S VI:

7. roč.: Čt: procvičování

Ps: procvičování

M: číselná řada do 20

ČaS: služby (kadeřnictví, manikúra, pedikúra)

ˇ ČaP: jarní květiny (tulipán, pampeliška)

9. roč.: Čt: procvičování

Ps: procvičování

M: číselná řada do 15, násobky 9

ČaS: volby – kam všude se u nás volí

ČaP: přírodní a umělé zdroje světla

10. roč.: Čt: procvičování

Ps: procvičování

M: násobilka 8

ČaS: přestupky a trestné činy

ČaP: chráněné rostliny

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR