Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva ZŠS - 2.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva ZŠS

Témata k věcnému učení - 1. stupeň: ovoce a zelenina, jarní práce na poli a na zahradě, péče o zdraví

S I:

1. roč.: čt: čtení ve slabikáři, skládání slabik a slov, procvičování témat glob. Čtení

Ps: docvičit šikmé čáry, ostrý obrat

M: číslice 3-přiřazování správného počtu prvků, sčítání a odčítání v oboru do 3

3. roč.: čt: procvičování témat glob. čtení

Ps: vodorovné a kolmé čáry

M: procvičování sčítání a odčítání v oboru do 4

4. roč.: čt: procvičování témat glob. čtení

Ps: šikmé čáry

M: procvičování číslic 1, 2 – ukazování množství na prstech


S II:

1. roč.: čt: čtení obrázkových vět s využitím hlásek a, i jako spojek mezi obrázky

Ps: opakovat psací písmeno i, grafomot. cviky: kapka, dolní klička

M: číslice 1-psaní a přiřaz. správného počtu prvků, nácvik psaní číslice 2

2. roč: .: čt: procvičování témat glob. čtení ze slabikáře

Ps: psaní horní a dolní kličky, oblouk

M: sčítání a odčítání v oboru do 5, psaní číslice 5

4. roč.: čt: jednoduché texty, pohádková kniha; procvičování témat glob. čtení

Ps: opis jednoduch. textu z knihy pohádek; grafomotorické cviky-oblouky, kličky, ostrý obrat

M: násobky 2, písemné sčítání; sčítání a odčítání v oboru do 7, čísel. řada do 10


S III:

3. roč.: čt: slabikář, čtení z dětských knih a časopisů

Ps: grafomot. cviky, písmena AOEMVU, diktát písmen

M: čísel. Řada do 10, sčítání a odčítání do 7, pokračovat do 10, diktát číslic

4. roč.: čt: slabikář, čtení z dětských knih a časopisů

Ps: vícesabičná slova, dělení slov na slabiky, opis vět, skládání vět

M: sčítání a odčítání do 20, sčítání a odčítání po 10 do 100, diktát číslic


S IV:

4. roč.: čt: pokračování ve slabikáři

Ps: psaní hůlkového písma, opis, přepis slov; písmeno d, c

M: číslice 9, sčítání a odčítání v oboru do 9, resp. do 20

5. roč.: čt: čítanka

Ps: měkké a tvdré slabiky, psaní i, y; písmeno r, ř, b

M: sčítání a odčítání v oboru do 20, určování času; písemné sčítání a odčítání do 1000

6. roč.:čt: slabiky s hláskou M

Ps: hůlková písmena A I M O

M: množství do 5, psaní číslice 5

7. roč.: čt: čítanka

Ps: procvičování vyjmenovaných slov; psaní velkých písmen S L Z

M: dělení dvojciferným dělitelem; sčítání a odčítání do 100, určování času

ČaS a ČaP viz 7. ročník v S VI


S V:

4. roč.:čt: procvičování globálního čtení

Ps: l, le, li +jednoduchá slova

M: počítání v oboru do 4

5. roč.: čt: : procvičování globálního čtení, Náš slabikář

Ps: l, b, j + slabiky a slova

M: počítání v oboru do 100

9. roč.: čt: čítanka + kontrola porozumění textu

Ps: opis a přepis

M: zaokrouhlování na desítky, stovky

ČaS: prezident republiky, státní představitelé

ČaP: zdroje světla

10. roč.: čt: : procvičování globálního čtení

Ps: procvičování psaní krátkých slov

M:číselná řada do 100

ČaS: chování v konfliktních a krizových situacích

ČaP: ochrana životního prostředí

6. roč. ZŠ: ČJ: časování sloves ve všech časech

AJ: procvičování slovíček a frází

M: zaokrouhlování na desítky

D, P: procvičování učiva


S VI:

7. roč.: čt: slova s hláskou J

Ps: slabika mu, nácvik písmene s

M: rozklady v oboru do 19

ČaS: služby (opravy obuvi, prádelny, čistírny), opravy v domácnosti ( malíř, zedník…)

ČaP: příroda na jaře, jarní květiny

9. roč.: čt: čtení slov s hláskou J, čtení krátkých vět; texty z čítanky, pojmenovávání obrázků

Ps: opis slov s písmeny aeiouymsjkAMN; opis přepis textů z knih, grafomot. cvičení

M: sčítání a odčítání v oboru do 14; násobení a dělení 7, 8; počítání do 4

ČaP: zdroje světla

ČaS: české politické strany

10. roč.: čt: Naše čtení, čtení textů z knih, časopisů

Ps: opis a přepis textů; nácvik velkých písmen, psaní podle diktátu

M: početní operace do 100, po 100 do 1000, násobky 2,5,10; násobky, dělení 7

ČaS: protiprávní jednání

ČaP: význam rostlin a jejich ochrana

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz