Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 7.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA PRO 2.STUPEŇ – 7.

6. ročník

ČJ - procvičování pravopisu - písemně na papír – 51/11a); 60/5b); 89/7

M - opakování – písemně na papír – str. 45/zábavné výsledky (2 sloupce na pravé straně uč.),; 55/1

(další dva sloupce); 55/3 (lovní úloha)

Z - 6. A – Oceánie (str. 51-54, zápis do sešitu)

6. B – vyber si památku (hrad, zámek, zříceninu..) a krátce o ní napiš zajímavosti (referát)

P - 6. A – ekosystém PASTVINA, STEP (str. 44-45, zápis do sešitu)

6. B – ekosystém LES – popis ekosystému (str. 30, zápis do sešitu)

F - Hvězdy – jejich složení (referát), vyhledávání informací (internet, encyklopedie)

Aj - opakování již zadaného učiva

D - 6.A - Řím, římská společnost v době republiky, otrokáři a otroci,

plebejci a patricijové, nová látka - Spartakus, Spartakovo povstání, gladiátoři

6.B - opakování učiva

7. ročník

ČJ – věta jednoduchá a souvětí, spojky souřadící a podřadící

M – racionální čísla – násobení a dělení (pokr. str. 44), onlinecviceni.cz

AJ – budoucí čas (ústně překlad vět – str. 74-75)

– krytosemenné rostliny (výpisky a popis rostliny do sešitu) Z – historické památky UNESCO v ČR (https://www.unesco-czech.cz/)

F – světelné zdroje

Rj - opakování zadaného učiva

D - opakování učiva

ŽÁCI S IVP

ČJ- slovesa – vyhledávání v textu, čas u sloves (skolakov.eu)

M – písemné násobení dvojciferným činitelem (onlinecviceni.cz)

AJ – body (tělo) – upevnění slovní zásoby

8. ročník

ČJ - mluvnice - tvoření víceslovných pojmenování, přejímání cizích slov

M - opakování ze stránek https://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/mnohocleny

AJ - lekce 9 - Úvodní text - cvičení v PS str. 80

P - rozmnožovací soustava - přečíst v učebnici str. 96-97, zapsat

Z - Jihovýchodní Asie - Barma, Laos, Thajsko, Kambodža, Vietnam

8. A - referát Zajímavosti z některého z uvedených států

RJ - opakování učiva

D - opakování učiva

F - elektrický náboj

CH - kyselost a zásaditost roztoků, hodnota pH, neutralizace (48-49)

9. ročník

ČJ - významový poměr mezi hlavními větami, str. 65 - prostudovat tabulku, napsat 65/3

M - funkce str. 68 - výroky slavných, opakování souřadnice bodů v rovině str. 69,

opakování- (priklady.com, onlinecviceni.cz)

AJ - učebnice str. 86-87, 6. lekce nová slovíčka - doplnit, přečíst úvodní článek - doplnění v PS str.70

RJ - opakování již zadaného učiva

D - prosperita na západě, nespokojenost na východě

Z - východní Evropa, Ukrajina a Bělorusko ( 126 - 128)

P - čtvrtohory str.82 - výpisky

F - souhrnné opakování probraného učiva: Atom - stavba atomu. Záření z elektronového obalu. Jádro atomu - jaderné síly. Radioaktivita a její využití

CH - chemické reakce a děje - galvanické články (70-71)

ZŠ praktická

Čj - podmět rodí mužského životného a neživotného stř.49-50

M - procenta str.36, výpočet procentové části str. 37

D - rok 1968 okupace str. 54-55

Z - Severní Amerika celkový přehled str.32-33

P - rozmnožování str.83-86

Aj - sloveso to be

F - čočky a jejich využití (lupa, fotoaparát, mikroskop)

CH - organické látky, ethanol, methanol (34-35)

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR