Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 6.

Aktualizace: kvě 28

PLÁN UČIVA PRO 2. STUPEŇ - 6.

6. ročník

ČJ - procvičování pravopisu - písemně na papír – 50/5; 60/5a); 90/11a) +b)

M - opakování – písemně na papír – 43/ 3; 47/1; 48/1; 55/1 (2. sloupec)

Z – Austrálie – Jak se žije u protinožců (str. 48-50 – zápis do sešitu)

P – 6. A - ekosystém LOUKA (louka; žijí na květech rostlin a žijí na zemi a v půdě – str. 41-44, zápis

do sešitu)

6. B – ekosystém Půda (str. 24-27, zápis do sešitu)

F – Sluneční soustava, její hlavní složky, měsíční fáze – referát (vyhledávání informací –

encyklopedie, internet)

Aj - opakování již zadaného učiva

D - 6.A - Řím - opakování - poloha, založení Říma, Etruskové, Římská republika, otrokářská

společnost, plebejci a patricijové (chudí a bohatí, urození a neurození), nová látka -

kdo to byl Spartakus, Spartakovo povstání

6.B - opakování Řím- výpisky (žlutá tabulka na konci)

7. ročník

ČJ – částice a citoslovce (výpisky do sešitu), práce s učebnicí ČJ

M – racionální čísla – sčítání a odčítání (uč. M str. 44)

Aj – body (tělo) – rozvoj slovní zásoby, obrázek a popis (PS str. 60 - 61)

Z – památky UNESCO v ČR (historické a kulturní dědictví – uč. str. 83)

P – nahosemenné rostliny (hlavní znaky, rozmnožování a význam)

F – využití jednoduchých strojů v praxi

Rj - opakování zadaného učiva

D - městská společnost na konci středověku (červená tabulka na konci kapitoly)

přečíst kapitolu Humanismus a renesance - zápis (červená tabulka na konci kapitoly)

ŽÁCI S IVP

M – dělení v oboru násobilky, dělení se zbytkem (onlinecviceni.cz)

ČJ – vzory rodu mužského, životnost, jednotné a množné číslo podstatných jmen

AJ – body (tělo) – nácvik slovní zásoby (nakreslit a popsat do sešitu – učebnice str. 96 – 97, PS str. 60 - 61

8. ročník

ČJ - 8.A - mluvnice - tvorba slov - odvozování a zkracování

8.B - V různých článcích, které si sám najdeš určuj druhy slov. Opakování vyjmenovaných slov. Vytvoř 10 x souvětí a

urči podmět a přísudek do sešitu

Literatura – libovolná četba – napiš do čtenářského deníku

M - 8.A - opakování již probraného učiva

8.B - Opakování - zlomky, převádění jednotek, mnohočleny

Aj - 8.A - lekce 8 - dokončení práce v pracovním sešitě a učebnici

8.B - opakování učiva

P - 8.A - hormonální soustava - opakování učiva

8.B - učebnice str. 95 ,, Opakování“ vypracovat do sešitu

Z - 8.A - Jižní Asie - opakování

8.B - Východní Asie učebnice str. 64 – 72 (vypracuj výpisky – modrý rámeček) do sešitu

RJ - opakovat učiva

D - rozvoj hospodářství v českých zemích, vybrat si vynálezce ze str. 90 - napsat krátký referát

F - opakování a prohlubování učiva

CH - kyseliny nebezpečné a zdraví škodlivé

9. ročník

ČJ - opakování - druhy vedlejších vět - přísudková, napsat str.63/2, souhrnné opakování - napsat str.64/3

M - opakování učiva - lineární rovnice, mnohočleny, slovní úlohy (priklady.com, onlinecviceni.cz)

AJ - práce v pracovním sešitu str.66-67 - minulý nebo přítomný, učebnice str.84-85 - doplnění v PS str.68

RJ - opakování již zadaného učiva

D - střídavé ochlazování a uvolňování napětí str.92-93 - výpisky

Z - Chorvatsko - Čechů ráj - referát

P - třetihory str.81 - výpisky

F - opakování a prohlubování učiva

CH - chemické reakce - elektrolýza

ZŠ praktická

Čj - skloňování přídavných jmen podle vzoru mladý a jarní (bílý motýl, cizí muž)

M - Cvičení na poměr čísel, procenta, výpočet 1%

P - Smyslová ústrojí, písemně odpovědět na otázky ze str. 83/4,5,6

D - Vypracovat odpovědi na otázky str.51/5 otázek

Z - Písemně odpovědět na otázky str. 31/2,3,5

Přečíst str. 32-33

Aj - sloveso have/has

F - opakování a prohlubování učiva

CH - z čeho stavíme - význam pojiv ve stavebnictví

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR