Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 2. stupeň - 11.

PLÁN UČIVA 2.STUPEŇ – 11.

červen

Měsíc červen věnujte opakování a procvičování učiva 2. pololetí. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitelku.

6. ročník

ČJ - písemně na papír – 103/2; 104/1 a) + b); 104/1 na stránce dole;

M - opakování – písemně na papír – 64/ sloupec vpravo - příklady 1 – 5 (počítej ještě); Zlatý test –

64/1, 2, 3, 5

Z - 6. A – Africká nej…(str. 59 – přílohy) - pročíst

6. B – šířkové pásy (str. 38-41, pokračovat)

P - 6. A – Parky (str. 54-56, zápis na papír)

6. B - Louka (str. 38-44, stručný zápis)

F – Látka a těleso – souhrnné opakování (str. 5-13)

D – 6. A – Římské císařství (str. 105-109, zápis na papír)

6.B - opakování učiva

Aj - opakování učiva

7. ročník

ČJ – rozvíjející větné členy – přívlastek (zápis do sešitu z uč., práce s úvodním cvičením – str 73), vyhledávání přídavných jmen v textu

M – procenta – výpočet části z celku (www.umimematiku.cz, onlinecviceni.cz – 100 %, 1%)

AJ – Shopping – nová slovní zásoba lekce 8

– krytosemenné rostliny – květ (co to je, funkce, stavba, typy, opylení – zápis)

Z – Olomoucký kraj – povrch, vodstvo, podnebí, hospodářství, cestovní ruch – výpisky do sešitu

F – Fáze Měsíce, zatmění Slunce, zatmění Měsíce

Rj - opakování učiva

D - opakování učiva

ŽÁCI S IVP

ČJ – vzory rodu ženského – skloňování ve všech pádech

M – písemné dělení jednociferným činitelem – trénování postupu

AJ – Shopping – nová slovní zásoba lekce 8

8.A

ČJ - mluvnice - tvarosloví - časování sloves - slovesné třídy – str. 85-87 (cvičení)

M - opakování ze stránek https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/42/mnohoclenyalgebraicke-vyrazy

AJ - lekce 10 - PS - str. 86-87

P - genetika - učebnice str 106-108 - výpisek - zodpovědět ot. str.108

Z - Východní Asie - asijští "malí tygři" - referát o jednom z těch států

8.B

Čj – souhrnné opakování mluvnice – pravidelná četba

M – souhrnné opakování

Z - Severní Evropa – vyhledej na internetu. Napiš do sešitu všechny státy Severní Evropy a jejich hlavní

města. Které oceány a moře obepínají Severní Evropu. (též napsat do sešitu)

P – učebnice str. 116 -117 – Přehled První pomoci. Do sešitu přepracuj tabulku ze str. 117 (Hlavní složky IZS)

8.A+8.B

RJ - opakování učiva

D -opakování učiva

F - Ohmův zákon (str.96 - 98), opakování učiva: el. proud, napětí, měření el. proudu

CH - halogenidy - názvosloví, významné halogenidy( str.76 - 79)

9. ročník

ČJ - Vlastní jména - prostudovat (str.70), napsat str.91/4

M - opakování na internetu, PL 22 (e-mailem)

AJ - mluvnická cvičení str.97 - 101 , doplnění v PS str.77 - 78

RJ - opakování učiva

D - Normalizace- návrat k totalitě - výpisky (100 - 102)

Z - referát z internetu - Obyvatelstvo na Zemi - dokončení práce z minulého týdne

P - Ekologie - výpisky (88 - 90)

F - souhrnné opakování probraného učiva: Termonukleární reakce

CH - přírodní látky - léčiva, návykové látky

ZŠ praktická

Čj - podmět my,všichni, str. 55. Věta jednoduchá, souvětí

M - úroková sazba,úrok, str. 41-42

P - pohlavní nemoci, str. 90-91. Hlavní zásady zdravého života, str. 92

D - Sametová revoluce, str. 60-62

Z - Jižní Amerika, str. 40-45

Aj - opakování a procvičování slovní zásoby - 2.lekce

F - souhrnné opakování učiva: Sluneční soustava

CH - léčiva a návykové látky (45)

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz