Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 9.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 1. stupeň - 9.

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení písmene B, b

Psaní – h, H, D

M – sčítání a odčítání bez přechodu desítky – upevňování učiva

PRV – léto – letní ovoce, zvířátka na louce, na zahradě


2. třída

ČJ - opakování učiva pravopisu učebnice109

Čítanka - 127 - 130

M - procvičování a opakování učiva v oboru do 100

PRV - PS str. 45 - Na poli, str. 46 - V lese, U lesa

3. třída

ČJ – Slovesa – osoba, čas, opakování vyjmenovaných slov, Učebnice str. 98 – 99, prac. sešit str. 33 - 34

M – Dělení se zbytkem 6, 7, 8, 9 str. 55 - 58

PRV Rovnováha v přírodě, Chráníme přírodu učebnice str. 58 – 62, pracovní sešit str. 51

AJ - lekce 25 – opakování představování, rozhovoru

Učebnice str. 100 – 103, prac. sešit + 98 – 99

4. třída

ČJ -opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování kategorií podstatných jmen (rod, číslo,pád, vzor)

Nová látka: slovesa (říkají, co podstatná jména dělají a co se s nimi děje), časování sloves

Čtení: každý den alespoň půl hodiny, číst např. vhodné časopisy, vyprávět obsah

Sloh: vyprávět pohádku, popsat, jaké postavy v ní vystupují

M - opakovat malou a velkou násobilku, písemné sčítání, odčítání, násobení,

procvičovat dělení (248 :2)

Geometrie: opakovat tvary těles , nové těleso - koule, přirovnat předměty kolem nás k tělesům

- opakovat učivo, jednotlivé ekoystémy (les, louka, pastvina, pole, zahrada, okolí lidských obydlí, rybník)

VL - opakování učiva dějepisu, zopakovat učivo o Karlu IV.

Nová látka: Jan Hus, kritika církve

AJ - pracovní sešit stř. 86-88, křížovka str.90

5. A

ČJ - Skloňování číslovek. Psaní tečky za řadovými číslovkami.

M - Jednotky délky a hmotnosti. Jednotky obsahu - opakování.

VL - Rakousko - náš jižní soused.

- Bezpečné chování v roli chodce, cyklisty.

AJ - pracovní sešit str.86 – 89

5. B

ČJ - procvičování skloňování zájmen, číslovky - druhy číslovek, význam

M - sčítání zlomků se společným jmenovatelem, opakování písemného dělení a násobení víceciferným číslem

žáci a IVP - procvičování malé násobilky - násobení a dělení

procvičování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel

VL -- základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy

- Měsíc - fáze měsíce

AJ - pracovní sešit str.86 - 89

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR