Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 7.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 1. stupeň - 7.

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení písmen C, c, Č, č,

Psaní - nácvik psaní r, R, š, Š

M – vztahy „o více“ „o méně“, slovní úlohy, opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

jednotka objemu litr

PRV – dny v týdnu, měsíce, roční období – typické znaky

2. třída

ČJ - opakování podstatných jmen a sloves, u podstatných jmen možno ukazovat (ten (pes) - rod mužský, ta (kočka) - rod ženský, to (tele) - rod střední)

Čítanka - str. 120 - 122

M - procvičování +- do 100, násobilka 2, 3, 4, 5

PRV - opakování učiva PS 42, Na louce PS 43

3. třída

Čj – vyjmenovaná slova po Z, učebnice str. 93 – 94, pracovní sešit str. 29

Písanka – str. 22 – 24

Číst cokoliv z čítanky nebo jakékoliv knihy

M – opakování násobení a dělení čísly 60, 70, 80, 90 str. 44 – 46 + jednotky délky str. 47 - 48

PRV – bezobratlí, rozdíl ve zp. života rostlin a živočichů, živočichové a člověk učebnice str. 50 –52

Pracovní sešit str. 47 – 48

AJ – lekce 24, učebnice str. 97 – 99, prac. sešit str. 96 - 97

4. třída

ČJ: stále opakovat vyjmenovaná slova, poznávání slovních druhů, rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen

Nová látka: slovesa, co jsou to slovesa (říkají, co dělají podstatná jména, nebo co se s nimi děje), poznat sloveso ve větě

Čtení: číst každý den půl hodiny čítanku nebo jakýkoliv jiný text

Sloh: co jeto tiskopis, vyplnit přihlášku

M: opakovat malou násobilku, opakovat jednotky hmotnosti - převody, písemné násobení trojciferným činitelem

Geometrie: opakování (kvádr, krychle), jehlan(vrcholy, stěny, hrany)

- opakovat ekosystémy

Nová látka: rybník, rostliny, živočichové,práce s učebnicí

Dobrovolné: živočich, který žije v rybníce - obrázek

VL: opakování probrané látky dějepisu

Nová látka: počátky českého státu, Václav a Boleslav, křesťanství u nás (co je v učebnici)

AJ - opakovat probranou slovní zásobu a čtení úvodních článků v probraných lekcích

5. A

ČJ - Zájmena. Procvičování a upevňování pravopisu.

M - Procvičování deset. čísel. Střed úsečky a osa úsečky.

VL - Květnové povstání. Den osvobození - 75.výročí

- Vesmír - shrnutí učiva.

AJ - opakovat probranou slovní zásobu a čtení úvodních článků v probraných lekcích

5. B

ČJ - procvičování zájmen, druhy, skloňování osobního zájmena JÁ

M - sčítání a odčítání desetinných čísel, procvičování písemného dělení a násobení

žáci a IVP - procvičování malé násobilky - násobení a dělení

procvičování písemného sčítání a odčítání

VL - chování lidí - pravidla slušného chování, chování ve společnosti

- Měsíc - fáze měsíce

AJ - opakovat probranou slovní zásobu a čtení úvodních článků v probraných lekcích

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR