Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 6.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva – 1. stupeň – 6.

1. třída

ČJ - vyvození a nácvik čtení písmene H, h, čtení textů

Psaní - psaní au, ou, v, V

M – odčítání do 20 bez přechodu desítky, metr – měření a počítání v metrech

PRV – v obchodě, zboží a ceny

2. třída ČJ - slovní druhy - slovesa, PS str. 24, 25 Čítanka - str. 116 - 119 M - sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, násobky 2, 3, 4, 5 PRV - domácí zvířata a jejich mláďata, PS do str. 41


3. třída

ČJ – dokončení vyjmenovaných slov po V, opakovaní všech řad vyjmenovaných slov

M násobení a dělení čísly 60, 70, 80, 90, slovní úlohy, polopřímka

PRVobratlovci – ryby, plazi, savci

AJ – poslech písně Old McDonald, jména v anglickém jazyce, tělo

4. třída

ČJ - opakování:vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování podstatných jmen (rod, číslo, pád,

vzor)

Čtení:každý den půlhodinové čtení z knihy nebo časopisu, vyprávět obsah přečteného

Sloh:vyprávění (Které roční období mám rád), 5 vět

M - opakování: malá násobilka, sčítání a odčítání zpaměti přes desítku, písemné sčítání a odčítání do10 000, násobení jedno- a dvoj- ciferným činitelem

Geometrie: opakování probrané látky

- opakování: co je to ekosystém, ekosystémy les, louka a pastvina, pole, park, zahrada, okolí lidských obydlí, zvířata a rostliny

Dobrovolné:nakreslit obrázek lesa

VL - opakování: nejstarší osídlení naší země,staří Slované, Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj

Nové látka: křesťanství

AJ – opakovat slovíčka 11. lekce, prac. sešit 84 - 85


5. A

ČJ – zájmena v dopisech, ty, vy, tvůj, váš, dopis kamarádovi

M – porovnávání desetinných čísel, obsah čtverce, obdélníku - opakovat

– planety sluneční soustavy

VL – podnebí a počasí v Evropě – časová pásma

AJ – učebnice str. 132 – 135, prac. sešit str. 84 – 85

5. B

ČJ - zájmena - druhy zájmen

M - desetinná čísla, sčítání a odčítání desetinných čísel, procvičovat písemné násobení a dělení dvojciferným dělitelem žáci s IVP - opakování celé malé násobilky, dělení, procvičovat písemné sčítání a odčítání

- Sluneční soustava - planety

VL - práce duševní a fyzická

TV - zacvičit si během dne, protahovací cviky

I - opakovat si jednotlivé činnosti, které jsme se společně učili - tvorba dokumentu, ukládání, vyhledávání, malování

AJ – učebnice str. 132 – 135, prac. sešit str. 84 – 85

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR