Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 5.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 1. stupeň – 5.

1.třída

ČJ - vyvození a nácvik čtení písmene Z, z

Psaní k, S

M – odčítání v oboru čísel do 20, sčítání do 20 bez přechodu desítky

PRV – povolání


2. třída ČJ - slovní druhy - podstatná jména - pracovní sešit str. 22, 23 Čtení - Čítanka 111 - 113 M - sčítání a odčítání do 100, násobky 2, 3, 4, 5 PRV - Ptáci na jaře

3. třída

ČJ – úvod vyjmenovaná slova po V, naučit se řadu

M – násobení a dělení čísly 20, 30, 40, 50, slovní úlohy, jednotky délky

PRV – živočichové – společné znaky živočichů

AJ – my body – slovní zásoba


4. třída

ČJ: opakování vyjmenovaná slova, slovní druhy, rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen Nová l:átka : co to jsou slovesa Čtení:číst denně půl hodiny z čítanky nebo z jiné knížky Sloh: napsat 5 vět o tom, jak jsem prožil Velikonoce M: procvičovat malou i velkou násobilku, písemné sčítání a odčítání, sčítání a odčítání zpaměti, písemné násobení jednociferným a dvouciferným činitelem Geometrie: kvádr,. krychle - vrcholy, stěny,hrany umět poznat kvádr a krychli, ukázat vrcholy, stěny,hrany : opakování les, louka, pastvina,pole, park,zahrada,okolí lidských obydlí VL: opakování - nejstarší osídlení naší vlasti, staří Slované, Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj

AJ – opsat si slovíčka 11. Lekce, přečíst článek str. 92, pracovní sešit str. 80 - 83

5. A

ČJ – skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono

M – vlastnosti trojúhelníků, opakování sčítání, odčítání, násobení, dělení

– Země ve vesmíru – sluneční soustava

VL – žijeme v Evropě – poloha na Zemi (hranice, ostrovy)

AJ – opsat si slovíčka 16. lekce, přečíst si článek str. 120, prac. sešit – str. 82 – 83

5. B

ČJ - procvičování a opakování přídavných jmen - druhy, skloňování

- denně si číst

M - opakování a procvičování desetinných čísel

- písemné násobení a dělení víceciferným čitatelem a dělitelem

- žáci s IVP - procvičování násobilky 2-10, násobení i dělení

- planety sluneční soustavy (nová učebnice)

VL - fyzická a duševní práce, zaměstnání (nový pracovní sešit)

AJ – opsat si slovíčka 16. lekce, přečíst si článek str. 120, prac. sešit – str. 82 – 83

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR