Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 4.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 1. stupeň – 4.

Učivo lze procvičovat online např. na těchto odkazech:

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz

http://dornakova.zsadolfovice.cz

https://ct.edu.cz

1. třída

ČJvyvození a nácvik čtení písmene Š š, každý den trénovat čtení slov a vět

Psaní – psaní písmen n, N, d

M – číselná řada 0 – 20, sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky typu 10 + 5, procvičování + - do 10

PRV – domácí zvířata a jejich mláďata

2. třída

ČJ - opakování učiva, procvičování pravopisu i,í po měkkých a y,ý po tvrdých souhláskách, ze slovních druhů rozlišovat podstatná jména a slovesa, každý den nahlas číst kratší text z čítanky, oblíbené knížky, časopisu

M - opakování učiva + - do 100, násobilka 1, 2, 3, 4, 5, jednoduché slovní úlohy s jednou početní operací

PRV - jarní příroda, jarní květiny

3. třída

ČJ – vyjmenovaná slova po S – dokončení, opakování všech dosud probraných vyjmenovaných slov, slovní druhy, každý den číst z čítanky nebo knihy

M – násobení a dělení čísly 10 a 100, písemné sčítání a odčítání do 1000,slovní úlohy

PRV – květy a plody rostlin, houby

AJ – lekce 21, there is x there are, opakování slovní zásoby

4. třída

ČJ - stále opakovat slovní druhy, rod, číslo, pády a vzory. Čtení - číst každý den půl hodiny, vyprávět text. Sloh - popis blízkého člověka M - procvičovat základní matematické operace, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení - les, louka, pastvina, pole,park, zahrada okolí, lidských obydlí, co mají společného a čím se liší, zvířata, rostliny VL - první Slované, Velkomoravská říše, úplně stačí si o tom přečíst v učebnici

AJ - opakování slovní zásoby

5. A

ČJ - skloňování zájmen ( já, ty, my, vy, se ), čtení jako zdroj informací.

M - desetinná čísla - porovnávání v řádu desetin a setin, prac. sešit str. 40-41.

VL - Evropské státy, Evropská unie.

- opakování - střídání dne a noci, ročních období - otáčení Země kolem své osy a kolem Slunce

AJ - opakování slovní zásoby

5. B

ČJ - opakovat si přídavná jména - druhy (tvrdá, měkká, přivlastňovací), skloňování přídavných jmen

M - desetinná čísla, porovnávání desetinných čísel, procvičovat písemné násobení a dělení dvojciferným dělitelem

žáci s IVP - násobilka 8, 9 - dělení a násobení

- roční období, příroda v jednotlivých obdobích, střídání ročních období - otáčení Země kolem Slunce

VL- rodina, význam rodiny, příbuzenské vztahy v rodině

I - opakovat si jednotlivé činnosti, které jsme se společně učili - tvorba dokumentu, ukládání, vyhledávání, malování

AJ - opakování slovní zásoby

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR