Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva - 1. stupeň - 3.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 1. stupeň – 3.

Učivo lze procvičovat online např. na těchto odkazech:

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz

http://dornakova.zsadolfovice.cz

1. třída

ČJ– vyvození písmena R r + číst ve slabikáři starší texty

Psaní – psaní písmen j, J, y, psaní krátkých vět

M – posloupnost čísel do 20 – počítání prvků, číselná osa, čtení a psaní čísel, procvičování + - do 10

PRV – pozorování jarní přírody, Velikonoce

2. třída

Čj - opakování a upevňování učiva pravopisu i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách, slova s ě Čtení - každý den hlasité čtení kratšího textu z čítanky M - opakování sčítání a odčítání do 100, násobky a násobení 2,3,4,5 PRV - listnaté a jehličnaté stromy, příroda na jaře

3. třída

ČJ – vyjmenovaná slova po S, procvičování již probraných slov

číst texty z Čítanky nebo jakoukoliv knihu

M – písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, upevňování násobilky

PRV – části kvetoucích rostlin (kořen, stonek, listy)

AJ – Easter – Velikonoce, geometrické tvary, vytváření vět

4. třída

ČJ: opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky, vzory podstatných jmen.

Každý den číst půl hodiny nahlas, umět vyprávět obsah.

Sloh: popis člověka - rodiče, sourozenci, kamarádi

M: opakovat malou a velkou násobilku, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování

Geometrie : poznat geometrické tvary a tělesa

: opakovat ekosystémy - les, louka a pastvina, pole, zahrada, park, okolí lidských obydlí, obrázek zvířátka

VL: opakovat učivo zeměpisu, nakreslit vlajku ČR

AJ: do slovníčku zapsat slovíčka z 10. lekce

Učebnice str. 84, 85 zkusit přečíst a přeložit článek (poslech na CD),

prac. sešit str. 76 - 79

5. A

ČJ – druhy zájmen

M – desetinná čísla – znázornění na číselné ose, ve čtvercové síti

– Země ve vesmíru

VL – Evropa svět – světadíly, podnebné pásy

AJ – lekce 15. Vypsat slovíčka do slovníčku, učebnice str. 120 – 122 přečíst ústně přeložit články (poslech na CD), prac. sešit str. 77 – 81

5.B

ČJ - procvičovat přídavná jména, opakovat shoda podmětu s přísudkem, číst libovolnou knížku

M - desetinná čísla - zápis, vyznačení na číselné ose (prac. sešit str. 41-42), procvičovat písemné násobení a dělení dvojciferným číslem

- opakování - střídání dne a noci (části dne) (otáčení Země kolem své osy), střídání ročních období (otáčení Země kolem Slunce)

Vl - cestujeme po Evropě, opakování států Evropy

Vv a Pv - libovolný obrázek a výrobek

a doporučuji si každé ráno zacvičit malou rozcvičku, abyste si trochu protáhli tělo

AJ – lekce 15. Vypsat slovíčka do slovníčku, učebnice str. 120 – 122 přečíst ústně přeložit články (poslech na CD), prac. sešit str. 77 – 81

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz

Prohlášení o přístupnosti a GDPR