Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 11.

Plán učiva 1. stupeň – 11.

červen


Vážení rodiče, milé děti

měsíc červen věnujte opakování učiva za 2. pololetí a dokončování učiva v učebnicích a pracovních sešitech. V případě potřeby kontaktujte třídní učitele.

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení Ch, ch

Pracovní sešit ke Slabikáři

Psaní E, Ž

M – sčítání s přechodem desítky

PRV – pozor na úrazy, příprava na prázdniny

2. třída

ČJ - psaní velkých písmen, PS str. 33, 34 čtení - Čítanka str. 131 - 133 M - dokončování pracovního sešitu (násobení a dělení) PRV - jehličnaté a listnaté stromy, PS str. 47, 48 3. třída

ČJ - časování sloves, opakování sloves uč. str. 102 – 104, prac. sešit 36, 37

M – Násobení jednociferného a dvojciferného čísla s jednou desítkou, prac. seš. str. 56

PRV – Stavba těla str. 66, 67, prac. sešit 52, 53

AJ – anglická abeceda - spelling

4. třída

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov, abecedy, pádové otázky, vzory podstatných jmen. Časování sloves.

Čtení: Každý den půl hodiny číst libovolný text, nakreslit obrázek. Sloh: Napsat recept na jednoduché jídlo. M - Opakování malé a velké násobilky, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, upevnit učivo o zlomku (čitatel, jmenovatel, zlomková čára).

Geometrie: Celkové opakování, jednoduché konstrukce (trojúhelník, čtyřúhelník).

- Opakování učiva o ekosystémech, ekosystém rybník (rostliny)

VL - Opakování učiva dějepisu, Jan Hus, husitství, Jan Žižka (stručně).

AJ - slovíčka 13. lekce, článek str.108

5. A

ČJ - Souvětí - větný vzorec, spojovací výrazy

M Čísla kladná a záporná - číselná osa

VL - Polsko - náš sever. soused

- Zdravý životní styl, osobní bezpečí

AJ - slovíčka 18.lekce, článek str. 144-145, str.149


5. B

ČJ - číslovky - druhy a skloňování číslovek

pravidelně si doma číst

M - zlomky, sčítání a odčítání zlomků se společným jmenovatelem

geometrie - osová souměrnost

- gravitační síla

VL - pravidla v obci, v obchodě

AJ - slovíčka 18.lekce, článek str. 144-145, str.149

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz