Vyhledat
  • editormochovska

Plán učiva 1. stupeň - 10.

Aktualizace: kvě 28

Plán učiva 1. stupeň - 10.

1. třída

ČJ – vyvození a nácvik čtení Ř, ř

Psaní c, C, č, Č, K

M – sčítání s přechodem desítky

PRV – opakování tématu léto

2. třída

Čj - abeceda, pravopis velkých písmen u vlastních jmen (např.: Roman, Adéla, Praha, Vltava, Šumava, ...) Čtení - četba oblíbené knihy M - procvičování násobilky do 50, procvičování sčítání a odčítání do 100 Prv - opakování učiva (člověk, zvířata, roční období)

3. třída

ČJ – slovesa infinitiv, zvratná slovesa uč. str. 100 – 101, prac. sešit str. 35, opakování vyjmenovaných slov

M – dělení se zbytkem, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání

PRV – Člověk – lidské tělo str. 63, 64, 65

AJ – lekce 26 – učebnice a prac. sešit

4. třída

ČJ - vyjmenovaná slova,slovní druhy, podstatná jména, slovesa, slovesa

zvratná (mají u sebe zájmeno si nebo se)

Čtení: číst každý den, číst nahlas i potichu, umět vyprávět přečtené

Sloh: vyprávění pohádky

M - procvičovat násobilku, písemné sčítání. odčítání, násobení, dělení

Nová látka: pojem zlomku, co je to zlomek, jak se zapisuje

- opakovat ekosystémy, vodní ekosystémy (rybník -zvířata)

Dobrovolné: nakreslit obrázek vodního živočicha

Geometrie:opakovat tělesa (kvádr, krychle, jehlan, kužel, válec, koule)

VL - opakovat dějiny českého státu, Jan Hus a jeho život, husitství

AJ - opakování slovníček a čtení dosud probraných úvodních článků

5.A

ČJ - Stavba věty - část podmětová a část přísudková

M - Příklady a slovní úlohy v oboru přirozených čísel. Procvičování deset. čísel.

VL - Slovensko - země nám nejbližší

- Péče o zdraví, poskytnutí první pomoci, prevence úrazů

AJ - opakování slovníček a čtení dosud probraných úvodních článků

5. B

ČJ- číslovky - skloňování číslovek, opakování zájmen a přídavných jmen

M - sčítání a odčítání zlomků se společným jmenovatelem, opakování písemného násobení a dělení

žáci s IVP - násobení a dělení v oboru malé násobilky, opakování písemného sčítání a odčítání

- magnetická síla

VL - dopravní výchova, dopravní značky, pravidla silničního provozu pro cyklisty a chodce

AJ - opakování slovníček a čtení dosud probraných úvodních článků

0 zobrazení

© 2019 ZŠ Tolerance I Mochovská 570, Praha 9 I telefon +420 281 862 033 I by www.fullhouse.cz