Vyhledat
  • editormochovska

Účast žáků I. stupně ve škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOLERANCE

194 00 Praha 9 - Hloubětín, Mochovská 570

tel./fax: 281862033, tel.: 281862038

-------------------------------------------------------------------------------

Účast žáků I. stupně ve škole

Důležité!

Vážení rodiče,

od 25. května 2020 je umožněna za specifických hygienických podmínek účast žáků I. stupně ZŠ ve škole.

Pro žáky a rodiče platí tyto podmínky:

Účast ve školní skupině je dobrovolná. Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, bez tohoto prohlášení nelze žáka přijmout do výukové skupiny.

Rodiče zváží rizikové faktory v rodině při rozhodování o účasti ve výuce. Do školy nemůže být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění nebo se zvýšenou teplotou.

Doprovázející osoby nemají do školních prostor přístup. Zákonný zástupce předá žáka učiteli před vchodem školy, před vchodem školy si jej i vyzvedne.

Začátky výuky i přestávky pro skupiny budou organizovány tak, aby se navzájem nepotkávaly, ve třídách budou zajištěny povinné rozestupy, prostředky na mytí rukou a dezinfekce.

Každý žák musí být z domova vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky.

Každý žák musí dodržovat stanovená hygienická opatření.

Opakované nedodržování těchto opatření žákem může být příčinou vyloučení ze vzdělávací skupiny.

Vzdělávací skupiny budou probíhat od 8:00 do 16:00 hodin. Rodič si může dítě vyzvednout dříve nebo může žák odcházející bez doprovodu odejít dříve sám, po dohodě.

Ranní družina nebude.

Omlouvání žáků bude probíhat obvyklým způsobem.

Školní jídelna bude v provozu, za předpokladu dostatečného počtu zájemců o stravování. V případě malého zájmu bude nutné dávat žákům jídlo z domova.

Věra Simkaničová

ředitelka školy

131 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše